Phóng sự: Kinh lý, thời gian của ân sủng

Phóng sự sau chuyến kinh lý của Đức giám mục giáo phận tại hạt Tuyên Quang, tháng 4 năm 2024

Tin liên quan