Home / Quan ho

Quan ho

 

CA NGỢI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
QUA GIAI ĐIỆU QUAN HỌ
 

 
   
 

2. Tám Mối Phúc Thật =>Tải
về máy

Giai Điệu: Khách Đến Chơi Nhà

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

3.Ai Hỏi Vì Sao
=>Tải
về máy

Giai Điệu: Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

4. Chúa Chăn Nuôi Tôi =>Tải
về máy

Giai Điệu: Tương Phùng Tương Ngộ

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

5.Mến Chúa Yêu Người
=>Tải
về máy

Giai Điệu: Ra Ngõ mà Trông

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

6. Ơn Nghĩa Sinh Thành
=>
Tải về máy

Giai Điệu: Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 


7.Maria, người nữ tôi tớ
=>

Tải về máy

Nhạc: Ân Đức
Trình bầy: Tốp ca

 


8. Xin cám ơn Ngài
=>

Tải về máy

Nhạc: Ân Đức
Trình bầy: Tốp ca

 

9. Tình Ngài Yêu Con
=>Tải
về máy

Giai Điệu: Bèo Dạt Mây Trôi

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

10. Viên Ngọc Nước Trời
=>Tải
về máy

Giai Điệu: Mười Nhớ

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

11. Phúc Lộc Chúa Ban
=>Tải
về máy

Giai Điệu: Xe Chỉ Luồn Kim

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

12. Muôn Đời Cảm Tạ
=>Tải
về máy

Giai Điệu: Cây Trúc Xinh

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

13. Ơn Chúa Cao Vời
=>Tải
về máy

Giai Điệu: Chia Rẽ Đôi Nơi

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 


14. Chúa đã thương
=>
Tải về máy

Nhạc: Ân Đức
Trình bầy: Tốp ca

 

Nhạc: Bộ Lễ Quan Họ Bắc Ninh

Bài hát Bộ Lễ

 
 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *