Quý thầy Gp. Bắc Ninh tĩnh tâm cuối hè

Sau hai tháng đến với các giáo xứ để giúp cho hai hội Giuse và Mân Côi thăng tiến, chiều ngày 19 tháng 8 năm 2013, quý thầy chủng sinh giáo phận Bắc Ninh trở về bên gia đình Tòa Giám Mục để nghỉ ngơi và tĩnh tâm.

Tham dự đợt tĩnh tâm này có bốn mươi bốn thầy. Trong đó, bốn mươi thầy đang học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội; hai thầy học tại miền nam và hai thầy du học tại Rôma trở về.

Với chủ đề “Ánh sáng Đức Tin trên đất Bắc Ninh”, Đức Cha Cosma giúp quý thầy nhìn lại một cách tổng quát về quá khứ và hiện trạng của giáo phận. Theo ba lời khuyên tin mừng và bốn chiều kích đào tạo ứng sinh linh mục trong cuốn tông huấn Pastores Dabo Vobis của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài mời gọi quý thầy suy tư về trách nhiệm của mỗi ứng sinh linh mục với giáo phận, và hơn hết là với con số hơn 98% số người trên đất giáo phận chưa biết đến Tin Mừng. Sau đó, quý thầy hiệp với Đức Cha cùng chầu Thánh Thể.

Khởi đầu cho ngày tĩnh tâm hôm sau là thánh lễ tạ ơn. Sau khi suy niệm và đón nhận Bí Tích Hòa Giải, quý thầy có gần hai giờ đồng hồ để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức của bản thân về ba lời khuyên tin mừng và bốn chiều kích đào tạo cũng như những vấn đề khác trong cuộc sống. Tham dự giờ chia sẻ này còn có sự hiện diện của Cha Giuse – Tổng đại diện – Giám đốc Ban ơn gọi. Buổi chiều cùng ngày, Đức Cha tóm kết lại những chia sẻ của quý thầy trong buổi sáng và giải đáp những vấn nạn mà quý thầy đặt ra.

Buổi tĩnh tâm kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể.

IMG_1126 IMG_1128 IMG_1131 IMG_1133 IMG_1135 IMG_1361 IMG_1362

Bút Lông