Quý thầy chủng sinh và giáo hạt Bắc Ninh chúc tết đức cha

Bắc Ninh: Chiều ngày 29 và sáng 30/1/2016 (ngày 20 và 21 tháng chạp), quý thầy đang học tại đại chủng viện Hà nội và giáo hạt Bắc Ninh về toà giám mục chúc tết đức cha và quý cha.

Chiều ngày 29 tháng 1, các thầy đang học tại đại chủng viện Hà Nội được về giáo phận nghỉ tết. Trước khi về với gia đình, các thầy đã về nhà cha chung là gia đình toà giám mục chúc tết đức cha và gia đình toà giám mục.

Vào lúc 2g30 chiều, quý thầy đã gặp gỡ nói chuyện và chúc tết đức cha, sau đó các thầy đã gặp chúc tết cha tổng đại diện, ngài cũng là cha phụ trách chủng sinh của giáo phận.

Được biết ngoài 48 thầy đang học tại đại chủng viện Hà nội, giáo phận còn có 6 thầy đang theo học tại đại chủng viện Xuân Lộc.

Vào lúc 5g30 sáng  ngày 30 tháng 1, đức cha dâng lễ tất niên cho các thầy tại phòng nguyện toà giám mục.

Cũng trong buổi sáng ngày 30 tháng 1, giáo hạt cuối cùng trong năm giáo hạt là Bắc Ninh về toà giám mục chúc tết đức cha. Chương trình chúc tết cũng giống như bốn giáo hạt trước: gặp gỡ chia sẻ tại nhà thờ chính toà, thánh lễ tất niên và bữa cơm tất niên.

Giáo hạt Bắc Ninh bao gồm trọn vẹn tỉnh Bắc ninh, cùng một số xã của tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Hiện nay giáo hạt Bắc Ninh có 53 xứ họ và số giáo dân khoảng 20 nghìn người.  Bắc ninh thường được gọi  là chị cả trong các giáo hạt vì là nơi đầu tiên đón nhận Tin mừng  trong giáo phận, ngoài ra giáo hạt Bắc Ninh có nhiều cơ sở chính của giáo phận hiện diện, như toà giám mục, nhà Thánh Tự (nhà ứng sinh), trung tâm mục vụ, đền Thánh Mẫu Từ Phong, trụ sở chính và nhiều tu viện của dòng nữ Đa minh Bắc Ninh, cơ sở của dòng nam Đa minh, nhiều cơ sở của tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất và dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức….. 

IMG_0238 (2) IMG_0239 (2) IMG_0240 (2) IMG_0241 (2) IMG_0243 IMG_0247 (2) IMG_0248 (2) IMG_0260 (2) IMG_0262 (2)

Hà Thương