Ra mắt Ban điều hành Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh Tâm Chúa Giêsu Bắc Giang nhiệm kì 2023 – 2026

Chúa Nhật, ngày 08/10/2023 tại giáo xứ Mỹ Lộc đã diễn ra Thánh lễ và cuộc họp để bầu ra Ban Điều Hành nhiệm kì 2023-2026 của Hiệp đoàn Thánh Tâm Chúa Giêsu Bắc Giang. Thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của cha Tuyên uý Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh, Giuse Đinh Đồng Ngôn và cha Tuyên uý Hiệp đoàn, Gioan Baotixita Nguyễn Như Định.

Trong bài giảng, cha Tuyên uý Giuse đã chia sẻ về Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên năm A. Từ những ví dụ thực tế và nói về cây nho, Cha đã cầu chúc cho cuộc họp sẽ diễn ra tốt đẹp và sẽ tìm ra những “tá điền” khôn ngoan, sáng suốt để chăm lo “vườn nho” của Chúa.

Sau Thánh lễ là cuộc họp bầu Ban điều hành Hiệp đoàn. Với sự hiện diện của quý cha Tuyên uý, đại diện Ban điều hành Liên đoàn, cùng quý trưởng trong Ban điều hành Hiệp đoàn và các xứ đoàn.

Sau khi bỏ phiếu, trưởng Giuse Nguyễn Đức Long – Tân Hiệp đoàn trưởng cùng bốn trưởng khác trong Ban điều hành. Ngoài ra cuộc họp cũng chọn ra uỷ viên các Ngành, uỷ viên Ban truyền thông, Ban sinh hoạt, Ban bác ái…

Cũng trong cuộc họp lần này, các xứ đoàn trưởng đại diện các đoàn đã báo cáo tình hình tại các xứ đoàn.

Tạ ơn Chúa đã ban cho cuộc họp diễn ra thật tốt đẹp. Nhờ ơn Chúa đồng hành và dẫn dắt, xin cho quý trưởng tân Ban điều hành sẽ có khả năng, sự khôn ngoan để đưa Hiệp đoàn mỗi ngày một phát triển và thăng tiến theo đường lối và tôn chỉ của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.

Xem thêm hình ảnh

Đình Viên