Bài viết mới
Home / Tin Giáo phận / Rao báo truyền chức Phó tế

Rao báo truyền chức Phó tế

Bắc Ninh, ngày 26  tháng 11 năm 2022

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian sắp tới:

 1. Thầy Giuse Nguyễn Văn Cường, sinh ngày: 25 – 03 – 1991 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 2. Thầy Giuse Nguyễn Bá Hiển, sinh ngày: 29 – 11 – 1987 tại giáo xứ Ngô Khê, giáo hạt Bắc Ninh.
 3. Thầy Antôn Nguyễn Minh Hiển, sinh ngày: 19 – 06 – 1988 tại giáo xứ Vân Cương, giáo hạt Tuyên Quang.
 4. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Thái Hoàng, sinh ngày: 16 – 10 – 1988 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 5. Thầy Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê, sinh ngày: 10 – 05 – 1989 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 6. Thầy Gioan Đamascênô Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, sinh ngày: 12 – 12 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 7. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi, sinh ngày: 20 – 04 – 1989 tại giáo họ Ngọc Cục, giáo xứ Phượng Giáo, giáo hạt Bắc Ninh.
 8. Thầy Tôma Maria Đào Huy Phong, sinh ngày: 21 – 08 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 9. Thầy Albertô Maria Nguyễn An Thạch, sinh ngày: 06 – 08 – 1989 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 10. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Đức Thiệp, sinh ngày: 01 – 05 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 11. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày: 01 – 09 – 1988 tại giáo xứ Tử Nê, giáo hạt Bắc Ninh.
 12. Thầy Phanxicô Salê Maria Đỗ Viết Tiếp, sinh ngày: 16 – 08 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 13. Thầy Đaminh Trần Văn Tính, sinh ngày: 15 – 01 – 1987 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 14. Thầy Phaolô Đào Văn Trường, sinh ngày: 24 – 11 – 1990 tại giáo xứ Yên Thuỷ, giáo hạt Thái Nguyên.
 15. Thầy Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Tưởng, sinh ngày: 02 – 07 – 1989 tại giáo xứ Lai Tê, giáo hạt Bắc Ninh.
 16. Thầy Anrê Nguyễn Quốc Vệ, sinh ngày: 15 – 04 – 1988 tại giáo họ Tân Lợi, giáo xứ Phúc Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.

 

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Cha xứ hoặc bề trên Giáo phận, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2022.

Đề nghị quý Cha cho rao tại các Nhà thờ trong Giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật I Mùa Vọng (27/11/2022) đến Chúa Nhật III Mùa Vọng (11/12/2022).

File PDF: Rao báo tuyền chức phó tế 2022

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hội trưởng gia đình tháng 2.2023

File PDF: Tài liệu HTGĐ 2-2023 File Word: Tài liệu HTGĐ 2-2023