Sa mạc huấn luyện giáo lý cấp 1

Sa mạc đào tạo giáo lý viên cấp 1 của liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh – Gp Bắc Ninh.

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 21-23/07/2020 với sự tham gia của 135 sa mạc sinh đến từ các đoàn trong liên đoàn. Với các bài khóa đào tạo này muốn hướng đến cho các sa mạc sinh là những bài khóa về Lịch sử cứu độ, bài khóa giáo lý căn bản, bài khóa sư phạm giáo lý căn bản.

 Nhằm đào tạo những giáo lý viên – huynh trưởng có kỹ năng sư phạm giáo lý và kiến thức nền tảng của giáo lý căn bản, ủy ban giáo lý đức tin của giáo phận Cha Giuse Hà Mạnh Hoàn, đã cộng tác nhiệt tình để lên những bài khóa cho các sa mạc sinh sao cho hiệu quả nhất trong những ngày học tại trung tâm mục vụ (TTMV) của giáo phận.

 Với các giảng viên là các Trợ úy thuộc dòng tu Đức Mẹ Hiệp Nhất, mang lại những giờ học bổ ích và vui vẻ, hào hứng cho các sa mạc sinh tiếp thu những kiến thức giáo lý rất khô khan trở thành những công cụ tuyệt vời cho những hành trang sắp tới của người chia sẻ giáo lý kinh thánh.

Với 3 ngày học bổ ích của đợt 1 này dành riêng cho những anh chị giáo lý viên huynh trưởng đã bổ túc thêm nhiều kiến thức cho anh chị, mong anh chị tiếp tục đào sâu kiến thức giáo lý và Kinh Thánh, để tăng thêm những kiến thức chuẩn bị trên hành trang của người giáo lý viên huynh trưởng.

 

Nguyễn Sĩ

Tin liên quan