Sa mạc huấn luyện trợ tá – Cana 1

Hôm qua ngày 21/04/2015,  liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh giáo phận Bắc Ninh khai mạc khoá trợ tá với chủ đề: CANA 01. Tham dự sa mạc có hơn 40 sa mạc sinh. Đây là những hoa trái đầu tiên trong vườn hoa của liên đoàn về vai trò người trợ tá phong trào TNTT, với nhiều hứa hẹn cho mùa bội thu. Lớp học sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 21-24/04/2015.

9 11 12 14 15 16 18 23 24 54 230

Trường Bùi