Sám hối sửa lối dọn đường

Phúc Âm tuần này mời gọi: Hãy sám hối sửa lối dọn đường cho Chúa.

Dù cho cuộc đời trăm vạn nẻo đường, thì đường nào cũng là để dẫn người ta tới đích hay đến với nhau. Tuy nhiên, thời buổi này nhiều lúc bị kẹt xe, tắc đường làm người ta chịu cảnh “bó chân” không đi được. Vì thế, cần phải dọn đường mở lối.

Trong đời sống tâm linh chính Chúa Giêsu đã bảo Thày là Đường.” Theo Đạo Chúa cũng có nghĩa là nhịp bước trên con đường tin yêu dẫn người tín hữu đến với Chúa và đến với anh em. Nếu ta không đến được với Chúa và với nhau thì đời sống tinh thần cũng đang bị “kẹt xe” mất rồi, cần phải sửa lối dọn đường.

Sửa lối dọn đường ra sao? Phúc Âm đã dùng những hình ảnh rất sống động: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Hình ảnh tương phản lũng sâu và núi cao diễn tả rõ ràng sự bất công xã hội ghê gớm tạo nên hố sâu cách biệt giàu nghèo, cách biệt giữa kẻ cầm quyền và người dân bé nhỏ. Sự cách biệt nghiệt ngã xuất phát từ lũng sâu lòng tham không đáy và núi cao quyền lực độc tôn. Thế nên, sửa lối dọn đường là sửa đổi tâm hồn, thay đổi lòng dạ, thay đổi lối sống. Sửa lối dọn đường như thế chính là sám hối.

Sám hối ở đây là hỏi lòng mình: những gì đang cản trở tôi đến với Chúa và đến với anh em? Đường tôi đang đi là đường ngay nẻo chính hay đường nẻo gian tà? Để rồi cất lên lời kinh cầu xin:

Lạy Chúa, xin dạy con biết đường về cõi sống:

Trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề,

Ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề phai. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường