Home / Uncategorized / Sinh hoạt đức tin của giáo xứ Tử Nê năm 1953

About admingdbn

Check Also

Ban giới trẻ giáo phận: Giải bóng đá liên xứ

Từ ngày ngày 2/7 đến 03/7/2022, tại sân bóng giáo xứ Ngô Khê đã diễn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.