Home / Ơn Thiên triệu / Dòng Nữ / Sự sáng của thánh cả Giuse

Sự sáng của thánh cả Giuse

Có một dạo khi đọc kinh cầu thánh Giuse, tôi cứ thắc mắc: Tại sao lại nói “thánh Giuse là sự sáng các thánh tổ phụ” trong khi thánh Giuse sinh sau các thánh tổ phụ bao nhiêu đời? Rồi một hôm, khi ngẫm về cuộc đời của các thánh tổ phụ tôi mới “ngộ” ra rằng: Những gì xảy đến trong cuộc đời các ngài đều được thể hiện trong cuộc đời thánh Giuse.

Nếu tổ phụ Abraham khám phá ra huyền nhiệm ƠN GỌI của mình (St 12, 1), thì thánh Giuse cũng sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Chúa. Có khi biết được mình sẽ đi đâu (Belem, Ai Cập, Nazaret) nhưng không biết sẽ phải sống thế nào, nhưng ngài vẫn đi. Nếu sự hiện diện của tổ phụ Isaac có phần mờ nhạt hơn (St 24), nhưng lại có SỨ MỆNH rất quan trọng trong tiến trình lịch sử cứu độ, thì sự hiện diện âm thầm của thánh Giuse cũng là điều không thể thiếu để ơn cứu độ được đưa đến cho con người. Nếu tổ phụ Giacóp khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời ông (St 28, 10-22), để rồi trong hành trình cuộc đời đầy thú vị của ông, ông vui mừng và sẵn sàng cộng tác hết tâm – trí – lực với Chúa trong từng ngày sống, thì thánh Giuse cũng vậy. Ngài nhận ra NIỀM VUI CÓ CHÚA cách hữu hình để rồi tìm mọi cách “gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh” và “dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời”. Cuộc đời thánh Giuse quả là một cuộc đời đẹp. Chính trong sự âm thầm mà ẩn chứa sức mạnh nội lực lớn lao và làm phát sinh bao điều thiện hảo.

Năm  đặc biệt về thánh Giuse, tháng Ba – tháng đặc biệt kính thánh Giuse, mỗi người chúng ta đều được mời gọi suy ngẫm về cuộc đời ngài, học theo gương ngài và rồi nhận ra tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời ngài cũng ĐÃ – ĐANG – SẼ xảy ra trong cuộc đời chúng ta: về huyền nhiệm ơn gọi, về sứ mệnh, về niềm vui… để ta noi theo ngài sống hết lòng hết sức cho Chúa, cho ơn cứu độ của mình và tha nhân – những người đang “ĐỒNG BÀN” với chúng ta.

Lạy “thánh Giuse là Đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng!” Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện trợ lực của ngài, để chúng con biết cộng tác với ngài trong mỗi ngày sống, để Danh Cha được cả sáng hơn, và chúng con “đáng được ơn người bầu cử cho chúng con trước mặt Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng”. Amen!

Emmanuel Vũ Thị Hiên

About admingdbn

Check Also

Thư mục vụ Mùa Vọng 2021 – 2022

Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2021 – 2022 pdf Kính gửi quý cha, quý tu …