Suy niệm: Chúa đó nhưng có nhận ra không!

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

            CHÚA ĐÓ NHƯNG CÓ NHẬN RA KHÔNG!

      Chúa phục sinh hiện ra mà Maria Mađalêna lại tưởng là người làm vườn. Vì sao vậy? Vì bà khóc mờ cả mắt bởi lẽ bà nghĩ “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi.”

     Chúa phục sinh hiện ra mà 2 môn đệ trên đường Emmau lại tưởng là khách bộ hành nào đó. Vì sao vậy? Vì hai ông mắt mờ mặt méo mất hy vọng khi Chúa chịu đóng đinh chết trên thập giá.

     Chúa phục sinh hiện ra mà các tông đồ lại tưởng là ma! Vì sao vậy? Vì các ông “ngờ vực” nên sợ kinh hồn bạt vía, thần hồn nát thần tính.

     May mà, sau đó họ nhận ra Chúa, để rồi tâm trạng buồn rầu đổi thành vui mừng, sợ hãi trở thành can đảm hân hoan loan báo Tin Mừng Chúa đã phục sinh.

     Ngày hôm nay, Chúa phục sinh vẫn đang ở cùng chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra Ngài hay không. Không nhận ra Chúa, chúng ta sẽ chìm trong lo sợ, bất an, buồn rầu, thất vọng. Khi nhận ra Chúa, chúng ta sẽ bình an, can đảm, lạc quan, hân hoan vui sống tin tưởng, yêu thương.Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường