Suy niệm Chúa nhật 30: Luật đạo là sống hết lòng yêu thương

LUẬT ĐẠO LÀ SỐNG HẾT LÒNG YÊU THƯƠNG

Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu công bố điều răn quan trọng nhất trong Đạo là “mến Chúa hết lòng và yêu người hết mình”. Tình yêu là linh hồn của mọi lề luật trong Đạo. Sống đạo chính là sống yêu thương, yêu thật nhiều, yêu thật mãnh liệt.

Điều độc đáo và mới mẻ của Chúa Giêsu là ở chỗ: Ngài không tách biệt nhưng đã nối kết 2 điều răn mến Chúa và yêu người thành một điều răn duy nhất. Nối kết 2 điều này thành một là việc vô cùng quan trọng. Tại sao? Bởi vì trong lịch sử thế giới và ngày hôm nay vẫn đang tiếp diễn: có những người theo tôn giáo và những ý thức hệ chủ trương tách biệt 2 điều răn này: Có những người theo tôn giáo mà lại quá khích đến độnhân danh tình yêu Thượng Đế để khủng bố, gieo rắc kinh hoàng chết chóc cho bao người vô tội; hoặc ngược lại, có những người theo ý thức hệvô thần thì một đàng hô hào yêu thương đồng loại, một đàng lại chối bỏ Thiên Chúa. Và một khi đã chối bỏ Thiên Chúa là suối nguồn yêu thương, thì việc hô hào yêu thương đồng loại chỉ là khẩu hiệu mị dân mà thôi. Lịch sử đã chứng minh rõ điều đó.

Thế nên, có thể nói Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng về tôn giáo khi kết nối tình Trời và tình đất với nhau, khi kết nối mến Chúa và yêu người thành 1 điều răn duy nhất, không thể tách rời nhau. Sẽ không thể nào hiểu được khi ai đó bảo mình mến Chúa mà lại không yêu người đồng loại. Quả thực, thánh Gioan tông đồ đã viết những lời thật chí lý về việc mến Chúa phải đi đôi với yêu người: Nếu ai nói Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ dối trá; vì người anh em sờ sờ ngay trước mắt mà họ còn không yêu nổi, thì làm sao mà có thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Thế nên, hễ ai yêu mến Thiên Chúa thì tất nhiên cũng phải yêu thương anh em mình. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường