Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật / Suy niệm Chúa Nhật theo nhóm Đồng Hành

Suy niệm Chúa Nhật theo nhóm Đồng Hành

 Mùa Giáng Sinh

 Từ Giáng Sinh đến lễ Hiển Linh

* – MÙA VỌNG

 Từ ngày 17-24/12

 Chúa nhật 3 MV

 Chúa nhật 2 MV

 Chúa nhật 1 MV

* – MÙA CHAY

 Thứ tư lễ Tro.

 Chúa nhật 1 Mùa Chay.

 Chúa nhật 2 Mùa Chay.

 Chúa nhật 3 Mùa Chay.

 Chúa nhật 4 Mùa Chay.

* – MÙA THƯỜNG NIÊN

 Chúa nhật 02 thường niên.

 Chúa nhật 03 thường niên

 Chúa nhật 04 thường niên

 Chúa nhật 15 thường niên.

 Chúa nhật 16 thường niên.

 Chúa nhật 17 thường niên.

 Chúa nhật 18 thường niên.

 Chúa nhật 19 thường niên.

 Chúa nhật 20 thường niên.

 Chúa nhật 21 thường niên.

 Chúa nhật 22 thường niên.

 Chúa nhật 23 thường niên

 Chúa nhật 24 thường niên.

 Chúa nhật 25 thường niên.

 Chúa nhật 26 thường niên.

 Chúa nhật 27 thường niên.

 Chúa nhật 28 thường niên

 Chúa nhật 29 thường niên.

 Chúa nhật 30 thường niên.

 Chúa nhật 31 thường niên

 Chúa nhật 32 thường niên

 Chúa nhật 33 thường niên

 Chúa nhật 34 thường niên.

About admingdbn

Check Also

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá

LỄ LÁ: CHÚA CÙNG TA VƯỢT QUA THẢM HỌA Lễ Lá năm nay trong bối …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *