Suy niệm: Lễ Các Thánh Nam Nữ

                                    LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

                           (Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a)

Homily of Solemnity of all saints

-Các Thánh là ai?

Bài đọc một trích sách Khải Huyền trả lời cho chúng ta biết.  Các Ngài “là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” Họ thắng vượt những thử thách và được thanh tẩy qua sự đau khổ, chết và phục sinh của Chúa Giêsu.

-Tại sao mỗi chúng ta trở nên thánh?

Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Thánh và Ngài đã tạo dựng chúng ta nên giống hình ảnh Ngài. Bài đọc hai đã làm sáng tỏ điều này qua thư của Thánh Gioan: “Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người.” Thánh Phaolô cũng cùng một ý tưởng: “Người đã nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi” (Dt 4,15). Chúng ta là hình ảnh và là con cái của Đấng Thánh, nên chúng ta được mời gọi nên thánh.

-Chúng ta nên thánh như thế nào?

Kinh Thánh có nhiều lời dạy của Chúa để giúp chúng ta nên thánh. Đặc biệt trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta Tám Mối Phúc Thật, là lời dạy để sống nên thánh. Tám Mối Phúc Thật là Tám Chìa Khoá dùng để mở cửa Nước Trời. Mỗi chúng ta có thể nhận cho mình một chìa khoá mà bản thân thấy phù hợp nhất. Chúng ta không thể cùng lúc sống trọn vẹn cả Tám Mối Phúc Thật. Mỗi người hãy cố gắng chọn cho mình một trong Tám Mối Phúc Thật để sống tốt và trọn vẹn. Bởi vì khi chúng ta sống tốt một Mối Phúc Thật thì các Mối Phúc Thật khác cũng luôn đi cùng và không tách rời.

Ví dụ: một người sống tốt và trọn vẹn nhân đức nghèo khó thì sự hiền lành, sầu khổ, trong sạch, công chính, hoà bình, trung thành cũng theo họ. Bởi vì người có tâm hồn và thể xác nghèo khó sẽ không kiêu căng khinh rẻ người cùng khổ, biết sầu khổ khi nhìn thấy nỗi bất hạnh của người khác, không dùng của cải ăn chơi sa đọa phạm đến sự trong sạch, không có đối xử bất công, không gây bất hoà và sẵn sàng chịu thua thiệt về mình. Họ không màng đến danh vọng, tiền tài vật chất, nên họ chỉ sống cho Đức tin và chết cho Chúa.

Trong tất cả các vị thánh được Giáo hội tôn phong, mỗi vị sống một nhân đức nổi bật theo lời dạy của Phúc âm, và các nhân đức khác cũng đi theo các Ngài. Như thánh Tesera Calcutta, Ngài nổi bật tinh thần nghèo khó. Ngài sống nghèo và phục vụ người nghèo và các nhân đức khác cũng đi theo Ngài. Hay Các Thánh Tử Đạo, nhân đức nổi bật là trung thành. Do đó, các ngài đã thắng vượt mọi khó khăn và chết cho Chúa, các Mối Phúc Thật khác luôn đi theo các Ngài, vv…

Cầu xin Chúa chúc phúc và giúp chúng ta cố gắng chọn một Mối Phúc Thật và sống trọn vẹn với Mối Phúc Thật đó. Chúng ta kính trọng thể Các Thánh hôm nay để nhắc nhở mỗi chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn cứu độ của Ngài và khuyến khích chúng ta bắt chước gương Các Thánh.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên