Suy niệm lễ Chúa Kitô vua

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA-B

Christ the King-B (English)

Bài đọc thứ nhất từ sách ngôn sứ Đa-ni-en đã nói rõ: “Đấng Lão Thành” được hiểu là Thiên Chúa Cha và “Người” nhắc tới trong bản văn Kinh Thánh này là Chúa Giêsu. Thiên Chúa Cha đã trao địa vị vua cho Chúa Giêsu: “quyền thống trị, vinh quang và vương vị, muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phục sự Người. Quyền thống trị của Người là vĩnh cửu không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.”

Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người thì địa vị vua của Ngài lại không theo suy nghĩ loài người. Mục đích của vua Giêsu là đưa loài người tới sự sống đời đời chứ không phải thiết lập vương quốc trần gian. Nên trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và quan Phi-la-tô xung quang địa vị vua của Chúa Giêsu. Câu hỏi của Quan Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu: “Ông có phải là Vua dân Do thái không?” Câu hỏi này đã được Chúa Giêsu giải thích một cách rất rõ ràng trên hai khía cạnh:

Thứ nhất: Địa vị Vua của Chúa Giêsu không thuộc thế gian này.

Chúa Giêsu đến thế gian không phải để làm chính trị, dành quyền làm chủ lãnh thổ nọ thuộc địa kia. Ngài không xây dựng quân đội hay dùng vũ lực để chinh phục người khác, hoàn toàn khác với các vua hay các nhà lãnh đạo thế gian. Nên Ngài đã nói rõ: “Nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do thái.”

Thứ hai: Địa vị Vua của Chúa Giêsu làm chứng cho sự thật.

-Sự thật chính Ngài là Con Thiên Chúa đến thế gian để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh đổ máu ra để cứu nhân loại như bài đọc hai đã nhắc tới: “Người yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người.” Ngài đã sẵn sàng chết để làm chứng cho sự thật.

Bài học cho mỗi chúng ta dựa trên lời Chúa Giêsu: “Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi.” Câu này có nghĩa là những ai muốn trở nên thành viên trong vương quốc của Chúa Giêsu thì phải chấp nhận sống theo sự thật và phải trả một cái giá để làm chứng cho sự thật.  Ngài nói thật và sống thật, không dùng mưu mẹo, sự gian dối để lừa người khác theo mình. Chúng ta muốn trở nên nhân chứng cho sự thật thì cũng phải luôn trung thực, ngay lành, và can đảm sống theo sự thật.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên