Suy niệm lễ Đức Mẹ Về Trời: Bám váy mẹ Maria về trời

BÁM VÁY MẸ MARIA VỀ TRỜI
Mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác đã âm hưởng vào lời khen những người đạo đức thánh thiện: “ông bà sống thế này thì sau sẽ lên thiên đường cả giường lẫn chiếu!”
Mẹ Maria lên trời vì suốt đời Mẹ gắn chặt vào Chúa. Chúa Giêsu là người con hiếu thảo nên chả nỡ lòng nào khi Ngài thì ngự trên trời cao mà để cho Mẹ mình nằm trong nấm mồ đất lạnh. Chúa phải để Mẹ ở cùng Ngài. Và trong mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Giêsu làm người trong lòng Mẹ Maria. Máu thịt Chúa được hình thành từ chính máu thịt Mẹ; thân xác Chúa được lớn lên từ chính dòng sữa Mẹ. Chúa chia sẻ thân xác với Mẹ mình. Thế nên, khi Chúa Giêsu về trời cả hồn lẫn xác thì tất nhiên thân xác Mẹ Maria cũng được chia sẻ với Ngài.
Phúc Âm lễ Mẹ về trời cả hồn lẫn xác kể chuyện Mẹ đi thăm bà Êlisabét, điều này muốn nói rằng: con đường về trời cao cũng chính là con đường đi đến với anh chị em trong yêu thương, tin tưởng và vui mừng.
Hãy cùng nhau ngân nga câu hát: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ… để được về trời cùng Mẹ. Ước gì tất cả chúng ta được bám váy Mẹ về trời như các thiên thần trong tấm hình đáng yêu này.
Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường