Suy niệm Lễ Tiệc Ly

TIỆC LY TIỆC LÀM LÀNH

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã hỏi các tông đồ: “Anh em có hiểu việc Thầy mới LÀM cho anh em không?” Như vậy, Tiệc Ly nhấn mạnh đến “làm”.

  1. Làm liền. Bữa Tiệc Ly Chúa đã làm liền việc rửa chân. Người Việt nói“Trời đánh tránh miếng ăn”, thế mà Chúa không đợi sau khi ăn. Ngay giữa bữa ăn, Chúa đứng dậy, cởi áo, lấy khăn, thắt lưng, lấy chậu, đổ nước, rửa chân, lau chân. Một loạt động từ làm các việc cho thấy: Giá trị con người không phải là có chân dài cao ráo, mà là có khả năng khiêm nhường cúi thấp xuống rửa chân cho người khác. Và nếu muốn giúp nhau thì hãy làm mau đi, đừng chần chừ, khất lần.
  2. Làm lành. Làm liền rửa chân, chưa hết, Chúa còn làm lành khi trao ban chính máu thịt mình cho các tông đồ:“Này là Mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Này là máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống.” Chúa biến Tiệc Ly thành đại tiệc quảng đại trao ban. Nhất là khi đã biết rõ các môn đệ sẽ làm láo: bán Thầy, phản bội, chạy trốn… thế mà Chúa vẫn cứ làm lành cho người làm hại mình.
  3. Làm theo. Điều tuyệt vời nhưng cũng đầy thách đố cho người môn đệ là đừng chỉ ngồi đó hưởng những điều tốt đẹp Chúa làm cho mình, nhưng chính mình cũng phải làm theo gương Chúa. Trao ban máu thịt xong, Chúa bảo“Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”  Rửa chân xong, Chúa bảo “Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã làm gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy.” Hãy làm theo Chúa.

Tại sao Chúa lại làm liền, làm lành như thế? Thưa vì “Người yêu thương họ đến cùng.” Tạo sao Chúa bảo các môn đệ làm theo? Thưa vì Chúa muốn môn đệ yêu thương như Thầy. Chúa khẳng định ‘yêu thương bằng việc làm cụ thể’ chính là dấu hiệu để mọi người nhận biết môn đệ của Chúa. Amen.

Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường