Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 12 thường niên năm A

KÍNH SỢ CHÚA TRỜI, ĐỪNG SỢ GÌ ĐỜI

Sợ hãi lấy mất bình an và niềm vui cuộc đời. Vậy mà, đời người nhiều nỗi sợ. Trong gia đình khi bé sợ mẹ cha, lớn lên sợ vợ, về già sợ con. Đi tu không sợ vợ lại sợ ma-sơ! hihiii. Ngoài xã hội cạnh tranh, bon chen càng nhiều điều đáng sợ. Thế nên, thật là Tin Mừng cho chúng ta khi Chúa Giêsu bảo: “Đừng sợ.”

1. Sợ. – Sợ là cảm xúc lo lắng, bất an vì tin rằng có điều nguy hiểm đe dọa mình. Con người yếu đuối, nhiều giới hạn, không thể làm chủ được tất cả mọi điều xung quanh xảy đến cho mình, không nắm chắc được tương lai đời mình sẽ ra sao, nên sợ là điều dễ hiểu. Nhưng cũng cẩn thận, nhiều khi chỉ là sợ bóng sợ vía.

2. Đừng sợ. – Chúa Giêsu bảo Đừng sợ. Sợ vì không nhận thức rõ vấn đề nên có khi thấy khúc cây khô lại tưởng con rắn, nên sợ. Sợ vì thấy sức mình yếu đuối, bất lực nên sợ. Sợ vì vắng, chỉ có một mình đơn độc, không có ai nên sợ. Cội nguồn của những nỗi sợ ấy là vì người ta quên sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa đang có đó trông nom, chăm sóc, quan tâm đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Hãy tín thác cậy trông vững vàng vào Chúa thì sợ sẽ tan biến.

3. Kính sợ Chúa. – Nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Nhưng trong đời sống đức tin thì sự chết thể xác không đáng sợ vì đó lại là khởi đầu để người ta vào Nhà Cha trên trời hưởng phúc đời đời. Nếu có sợ thì hãy sợ điều này: sợ bị chết lương tâm, chết linh hồn, chết đức tin- những cái chết hủy hoại nhân phẩm con người ở ngay đời này và làm cho người ta xa Chúa vĩnh viễn, đời đời đắng cay. Nếu có sợ, đúng hơn là kính sợ một mình Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rõ ràng mình đang sống trong vòng tay quan phòng đầy yêu thương của Chúa quyền năng, để chúng con không còn sợ hãi, mà sống bình an vui vẻ. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường