Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 17: Giá trị Nước Trời

Chúa Giêsu bảo Nước Trời quý ơi là quý, quý như kho báu, quý như viên ngọc. Thế nên, người ta đã bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc, mua kho báu ấy.

Nhưng có câu hỏi đặt ra là Nước Trời quí giá thế mà có khi chúng ta lại không tha thiết với Nước Trời, có khi lại thích thú trần gian hơn? Một trong những lý do chính là vì chúng ta không thấy được giá trị Nước Trời. Tương tự như những người thổ dân sống trong rừng sâu, họ coi những cục vàng hay viên đá quý cũng chỉ như những cục đất hay viên đá sỏi nên họ dễ dàng bỏ qua hay thậm chí ném đi. Có khi họ thấy một trái cây còn quý hơn một cục vàng dưới khe suối. Đơn giản là vì họ không thấy được giá trị của nó nên họ coi thường.

Tương tự như thế, trong đời sống biết đâu chúng ta lại không thấy được những nét đẹp, những kho báu nơi vợ, nơi chồng, nơi bố mẹ, nơi con cái, nơi anh em, nơi bạn bè, thế nên chúng ta không quí, chúng ta coi thường nhau. Chúng ta đánh mất những niềm vui hưởng ngọc quý ngay trong nhà mình.

Trong đời sống đạo, chúng ta cũng có thể không thấy được những giá trị cao quý của Tin Mừng, của ơn Chúa cứu độ, của mẹ Giáo hội, của tình thân cộng đoàn, nên ta coi thường, ta đánh mất niềm vui sống đạo.

Vì thế, chúng ta rất cần xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan để nhận thấy những giá trị cao quý trong đời thường và đời sống đức tin, để chúng ta sẵn sàng từ bỏ những thứ khác mà mua lấy những kho báu và ngọc quý Nước Trời. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường