Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 thường niên: Mở lòng mở trí mở trái tim

MỞ LÒNG MỞ TRÍ MỞ TRÁI TIM

Con người không sống 1 mình, mà luôn sống trong mối liên hệ tương giao với người khác. Trong tương giao, chúng ta dùng tai để lắng nghe những tâm tư, ý kiến của người khác, đồng thời ta cũng dùng miệng để bày tỏ những tâm tư, ý nghĩ của mình cho người khác biết. Nghe và nói như 2 cánh cửa mở ra để ta đến với nhau. Nên khi bị câm điếc thì 2 cánh cửa tương giao bị đóng lại, buồn ơi là buồn.

Câm điếc thể lý không nói không nghe được đã buồn. Còn có những câm điếc tinh thần buồn đau hơn.

Câm điếc tri thức vì muốn nói mà không thốt ra được, muốn nghe mà chẳng hiểu gì y như vịt nghe sấm vì không đủ trình độ hiểu biết. Tức quá!

Câm điếc tâm lý nên trong gia đình chẳng muốn nghe, chẳng buồn nói cứ như chiến tranh lạnh vì giận dỗi, vì có ác cảm với nhau; Ngoài xã hội dân chúng vì sợ mà không dám nói, nhà cầm quyền vì độc tài độc tôn nên chẳng thèm nghe. Cứ như thể cả một xã hội đang giả câm giả điếc. Đau quá!

Câm điếc tâm linh khi cả ngày nói đủ thứ chuyện thế gian mà miệng lại không cất lên được một lời cầu nguyện với Chúa, tai thính lắm mà lại chẳng bao giờ nghe được tiếng Chúa nhắn nhủ mình. Buồn quá!

Những câm điếc tinh thần đó không phải do miệng, do tai bị đóng, mà là do lòng người đã bị đóng chặt, không còn lối mở ra cho tha nhân, cho dân tộc, cho Thiên Chúa. Vì thế, Chúa ơi, xin Ngài tiếp tục phán lời “hãy mở ra” để mở lòng mở trí, mở rộng trái tim nhân ái của chúng con. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường