Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 mùa thường niên

 SÁM HỐI ĐỔI MỚI NGHĨA TÌNH

Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai bằng lời rao giảng: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Một lời khởi đầu thật tuyệt vời. Tuyệt vời là vì Chúa Giêsu đã nối kết sám hối với Tin Mừng. Bởi vì nếu chỉ kêu gọi sám hối không thôi thì nhiều tôn giáo cũng làm như thế, thậm chí kể cả các đảng phái cũng kêu gọi đảng viên sám hối kiểm điểm. Chỉ sám hối mà thôi sẽ không thay đổi được vận mệnh con người. Tại sao?

Nơi đời sống xã hộisám hối thường được hiểu là nhìn nhận tội lỗi mình đã phạm, rồi hối hận ăn năn. Thế thôi! Khá hơn nữa, sám hối là bỏ lối sống lầm lỗi để cố gắng sống một lối sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, có kiểm điểm và rút kinh nghim sâu sắc, được dăm bữa nửa tháng rồi đâu cũng lại vào đấy, có khi còn tệ hơn trước. Tại sao lại xảy ra nông nỗi như vậy? Thưa là vì khi sám hối người ta mới chỉ dựa vào sức riêng của con người vốn mang bản tính yếu đuối và ích kỷ.

Nhưng trong Đạo, Chúa Giêsu đã nối kết sám hối với Tin Mừng. Sám hối đi liền với tin vào Tin Mừng. Tin Mừng về Thiên Chúa yêu thương biến đổi toàn bộ đời sống con người từ trong lòng dạ họ. Nhờ tin vào Thiên Chúa mà sám hối đã thay đổi tâm thức con người từ buồn rầu vì tội lỗi trở thành vui mừng vì được Chúa tha thứ yêu thương; sám hối thay đổi con người quyết tâm hành động từ bỏ những nẻo đường gian ác để đi vào liên hệ tình nghĩa với Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau.

Chính trong mối liên hệ tình nghĩa ngập tràn yêu thương như thể “phải lòng nhau” mà bốn môn đệ đầu tiên đã nhanh chóng bỏ những ham mê vật chất nơi lưới thuyền tôm cá để lập tức đi theo Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng. Và trong liên hệ tình nghĩa yêu thương, chúng ta đi theo Chúa chẳng phải mong ước sẽ được cái gì, mà là sẽ được người yêu là chính Chúa, để được Chúa biến đổi ngày một nên giống Ngài hơn.Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường