Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 32 thường niên năm A

DẦU: ĐI ĐÂU ĐÍCH ĐIỂM ĐƯỜNG ĐỜI?

Tháng Cầu Hồn ở cuối năm phụng vụ nhắc nhở chúng ta đích điểm đường đời đi về đâu? Thiên Chúa giàu lòng thương xót muốn mọi người đi về hưởng niềm vui Nước Trời hân hoan hạnh phúc như chuyện dâu rể trong tiệc cưới. Thế nhưng đường đời đôi ngả, Phúc Âm kể chuyện 5 cô trinh nữ khôn ngoan hân hoan vào dự tiệc cưới vĩnh cửu, 5 cô khờ dại lại không được vào. Sao vậy? Tất cả phụ thuộc vào đèn còn dầu hay hết. Dầu đèn cũng là hình ảnh dầu của đời mỗi người.

  1. Dầu phòng xa.Ban đầu cả 10 cô đều có dầu đèn, chỉ khác là 5 cô khôn ngoan còn đem theo chai dầu nữa. Họ biết phòng xa, họ lo chuẩn bị. Thế nên, nhìn xa trông rộng không chỉ ở đời này, mà phải nhìn xa tới tận Nước Trời mai sau. 5 cô khờ khạo không chuẩn bị đủ, đèn hết dầu. Đèn tắt, đời đau đớn!
  2. Dầu thực hành.Có lần Chúa Giêsu đã sánh ví: “Ai nghe lời Chúa mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” Như thế, khôn ngoan không phải là có những lời lẽ hay lý thuyết hay ho, mà khôn ngoan là thực hành Lời Chúa dạy. Thực hành như dầu thắp sáng ngọn đèn đức tin.
  3. Dầu yêu thương.Cùng 1 chương Phúc Âm với dụ ngôn 10 trinh nữ là dụ ngôn Cuộc Phán Xét chung. Giống như các cô trinh nữ có dầu, những người được vào hưởng phúc Nước Trời là những người đã sống yêu thương, đã thực thi những nghĩa cử xót thương chăm lo giúp đỡ tha nhân. Không yêu thương thì đời người như ngọn đèn hết dầu tắt tăm tối.

Chuyện 10 trinh nữ cũng là chuyện của mỗi chúng ta.  Đích điểm đường đời đi đâu tùy thuộc vào việc   lo phòng xa bình dầu yêu thương và tin tưởng của chính mình, xem dầu còn đầy hay đã cạn? Có thể nói: Dầu là bất cứ điều gì làm cho đời mình sáng lên. Nếu gần đèn thì sáng, thì hãy đến gần Chúa là mặt trời công chính, là ánh sáng vĩnh cửu. Amen

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường