Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật: Chúa Thánh Thần canh tân nhân loại

CHÚA THÁNH THẦN CANH TÂN NHÂN LOẠI

Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ sinh động quá. Chúa Thánh Thần đã canh tân các môn đệ qua 2 điều mới:

  1. Sự sống mới. Muốn sống thì phải ăn, phải uống, và nhất là phải thở: thở nông thở sâu, thở mạnh thở nhẹ, thở ngắn thở dài. Khi thở hắt ra là sắp tắt thở – “Amen” rồi! Khí thở là điều quý giá nhất làm nên sự sống mà Chúa lại ban hoàn toàn miễn phí cho chúng ta. Không chỉ là sự sống sinh học, mà hơn thế là sự sống thần linh khi Chúa Cha tạo dựng đã thổi hơi trao ban sự sống cho con người, và nay một lần nữa Chúa Giêsu phục sinh lại thổi hơi trao ban sự sống mới cho nhân loại. Một sự sống thánh thiêng cao cả.

2.Tinh thần mới. Chính tinh thần làm cho đời sống con người trở nên cao cả, khác xa con vật. Tinh thần mới Chúa trao ban cho nhân loại là tinh thần can đảm chạy ngay đi vì lửa nhiệt huyết loan báo Tin Mừng yêu thương chứ không phải “chạy ngay đi kẻo lửa đốt sạch hết hận thù”, đó cũng là tinh thần bao dung tha thứ để lòng dạ hưởng bình an. Nhờ bao dung tha thứ mà con người rộng lòng chấp nhận sự khác biệt nhau, gắn bó hiệp nhất trong đa dạng như các chi thể gắn kết với nhau trong một thân thể. Quả thật, con người nói những ngôn ngữ khác nhau, ăn những thực phẩm khác nhau, nhưng đều chung một hơi thở giống nhau; Con người khác nhau về chủng tộc, màu da, nhưng đều chung dòng máu đỏ của con Thiên Chúa. Thánh Thần Chúa qui tụ muôn loài.

Như cây sáo cần người nghệ sĩ thổi hơi vào để rung lên những điệu nhạc du dương réo rắt, đời mỗi chúng ta cũng cần Chúa thổi hơi vào để làm nên cuộc sống chan chứa tin yêu. Những nốt nhạc cao thấp dài ngắn khác nhau lại hợp thành bản hòa tấu tuyệt vời nhờ nghệ sĩ, thế thì, những con người muôn màu muôn vẻ khác biệt cũng có thể hợp thành bản tình ca tuyệt diệu nhờ Chúa Thánh Thần. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường