Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay năm A

TỘI NHÂN, SIÊU NHÂN, ÂN NHÂN

Mùa Chay là mùa sám hối trở về. Phải trở về có nghĩa là ta đang xa cách. Xa là vì tội lỗi lôi kéo chúng ta rời xa Thiên Chúa. Hãy chân thành nhìn nhận chúng ta là tội nhân, và thành tâm thống hối trở về với Chúa là ân nhân yêu thương cứu độ chúng ta.

  1. Tội nhân. Bài Đọc 1 cho thấy ngay từ khởi đầu nguyên tổ loài người đã phạm tội, lìa xa Thiên Chúa. Để sám hối trở về thì con người phải chân thành nhìn nhận mình có tội. Bởi vì, xã hội thời nay, nhiều người phạm tội nhưng lại tìm mọi cách chạy tội, chối tội, đổ tội, chứ không nhận mình có tội. Nguy hiểm hơn nữa khi người ta phạm tội này tội kia, nhưng lại cho rằng đó không phải là tội, làm điều đó vẫn OK. Phạm tội thoải mái, không vấn đề gì, lương tâm không còn cắn rứt.
  2. Siêu nhân. Nguyên tổ loài người được Chúa ban cho mọi sự trong vườn địa đàng mà vẫn bị cám dỗ muốn thành siêu nhân “như những vị thần biết điều thiện điều ác”. Chúa Giêsu làm người cũng bị cám dỗ trở thành siêu nhân khi quỷ xui Chúa từ trên nóc đền thờ nhảy xuống. Ngày nay hơn bao giờ hết, con người bị cám dỗ trở thành siêu nhân không cần ai, không cần cả Chúa. Cơn cám dỗ tôi biết hết, tôi làm chủ cuộc đời theo ý riêng mình thích, chứ không cần đó có là ý Chúa, ý tốt hay không. Loạn đến vậy.
  3. Ân nhân. Phúc đức thay, dù cho con người là tội nhân lìa xa Chúa, muốn là siêu nhân chả cần Chúa, thì Chúa vẫn như một ân nhân đầy lòng yêu thương cứu giúp con người. Con người phạm tội, Chúa dủ lòng thương xót tha thứ. Tội gây nên chết chóc thì Chúa thương ban ân sủng sự sống. Chúa hy sinh cứu độ để biến con người từ tội nhân thành người công chính như diễn tả trong Bài Đọc 2.

Đức Giêsu đã chiến thắng các cơn cám dỗ nhờ sức mạnh Lời Chúa và lòng tôn thờ Chúa. Là tội nhân, chúng con rất cần Chúa. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường