Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I mùa Chay

CÁM DỖ LÌA XA CHÚA

Mùa Chay là mùa sám hối trở về với Chúa. Phải trở về vì trong đời sống luôn có những cơn cám dỗ lôi kéo chúng ta rời xa Thiên Chúa. Thế nên, Chúa Nhật đầu Mùa Chay luôn kể câu truyện Chúa Giêsu chịu cám dỗ và vượt thắng cám dỗ.

Nhắc đến 3 cơn cám dỗ, thường chúng ta hiểu đó là những cám dỗ về vật chất, quyền lực, và danh vọng. Đó là những điều mà con người khao khát nên dễ bị cám dỗ. Và người ta bị sa ngã khi tuyệt đối hóa vật chất, quyền lực, danh vọng, coi nó là tất cả, và bất chấp tất cả để đạt được những điều đó. Khi bị sa chước cám dỗ như thế thì các mối liên hệ tình nghĩa yêu thương giữa người với người, các trật tự hài hòa tốt đẹp trong xã hội bị phá hỏng, bị hủy hoại tận gốc rễ.

Tuy nhiên, trong bình diện tôn giáo, thì 3 cơn cám dỗ không chỉ phá hỏng liên hệ giữa con người với nhau, nhưng nguy hiểm hơn, nó còn phá hỏng liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Khởi đầu quỷ cám dỗ về sự nghi ngờ Thiên Chúa khi nó bảo Đức Giêsu “Nếu ông là Con Thiên Chúa” thì hóa đá thành bánh đi, thì nhảy xuống khỏi đền thờ đi. Rồi cuối cùng quỷ cám dỗ từ bỏ Thiên Chúa và thờ luôn quỷ khi nó bảo Đức Giêsu “nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Khủng khiếp và nguy hiểm của cơn cám dỗ là ở chỗ này: người ta bị cám dỗ bỏ tôn thờ Chúa để tôn thờ ma quỷ! Đây là cơn cám dỗ lớn nhất, nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất của thời đại ngày nay.

Phúc đức thay, Đức Giêsu đã vượt qua các cơn cám dỗ nhờ Lời Chúa và niềm tin yêu Chúa khi Ngài mạnh mẽ tuyên bố rằng: người ta sống nhờ Lời Chúa, chớ thử thách Thiên Chúa, và phải tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Lời Chúa và niềm tin yêu Chúa chính là vũ khí mạnh nhất giúp chúng ta vượt qua các cơn cám dỗ rất hấp dẫn nhưng đầy nguy hiểm trong thời đại ngày nay. Amen.

—– Trân trọng giới thiệu 3 phút video chia sẻ Lời Chúa tuần này
https://www.youtube.com/watch?v=sh0_fNUtVic&t=377s

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường