Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

                                CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – C

 The Homily of the second Sunday of Advent year C

Câu hỏi đặt ra: Chúng ta phải làm gì để thấy ơn cứu độ?

Chúng ta cùng suy niệm dựa trên một vài gợi ý của ba bài đọc.

*Bài đọc thứ nhất

Tiên tri Ba-rúc gợi lên mấy điểm sau:

  • “Hãy cởi áo tang khổ nhục, mặc lấy ánh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa”: Bỏ đi sự thất vọng buồn phiền, mang niềm hy vọng ánh quang Thiên Chúa.
  • “Khoác áo công chính và đội mũ vinh quang Thiên Chúa”: Thực hành sự công bằng chính trực ngay thẳng và trông cậy phần thưởng Chúa ban.
  • “Phải bạt thấp núi cao, gò nổng, và lấp đầy thung lũng”: Bỏ đi tính bất chấp ngông cuồng và tham lam.

 

*Bài đọc hai

Thánh Phao-lô đã nhấn mạnh những điểm sau:

  • Phát huy công việc rao giảng Tin mừng: Đây là bổn phận của mỗi người Ki-tô hữu.
  • “Cầu xin và tăng cường lòng mến, hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên”: Những điều này rất cần thiết để giúp cho người Ki-tô hữu trưởng thành.
  • “Sống tinh tuyền và không làm điều gì đáng trách”: Thánh Phao-lô nhấn mạnh tới đời sống luân lý của người Ki-tô hữu.

 

*Bài Tin mừng

Thánh Gioan Tiền Hô dùng lời từ sách Tiên tri Isaia kêu gọi mọi người dọn đường cho Đấng Cứu Thế cơ bản dựa trên những điểm sau:

  • “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy”: Lấp hố sâu của tham lam, dục vọng, và ích kỷ, thay vào đó bằng hành động quảng đại và hy sinh.
  • “Mọi núi đồi phải bạt cho thấp”: Bạt đi núi đồi của kiêu căng tự phụ và tranh chấp.
  • “Khúc quanh co phải uốn cho ngay”: Không có dối trá lừa gạt và chứng gian.
  • “Đường lồi lõm phải san cho phẳng”: Chúng ta cần xây đắp cho đời sống có lập trường vững chắc, nhất là trong đời sống Đức tin, không có lồi lõi của bất trung giao động trước mọi hoàn cảnh, một lòng trung thành với Chúa.

Tuy trình thuật thông điệp ngắn gọn của ba bài đọc, nhưng đã chạm đến mọi khía cạnh nội tâm và tội lỗi con người, giúp con người nhìn ra và từ bỏ những khiếm khuyết và tội lỗi, chuẩn bị con đường tâm linh trong sạch để đón Chúa Ki-tô là nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa cho loài người.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên