Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật II thường niên

VÌ YÊU, CHÚA LIỀU THÂN GÁNH TỘI TRẦN

Phúc Âm tuần này ông Gioan giới thiệu Chúa Giêsu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.” Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng diễn tả trọn vẹn sứ mạng cứu độ của Chúa luôn được Giáo hội nhắc lại tới 4 lần trong mỗi thánh lễ. Lặp lại nhiều như thế để chúng ta khắc ghi vào tâm trí rằng: Chúa Giêsu yêu thương đến độ liều thân hy sinh gánh tội cho nhân loại. Đây là một Tin Mừng vĩ đại.

Vì yêu nên Chúa không giết chết nhân loại tội lỗi, mà ngược lại Chúa chịu chết như con chiên hiến tế để cứu chuộc các tội nhân. Chúa yêu liều thân cứu độ.

Vì yêu nên Chúa không dùng công lý để kết tội, mà dùng tình thương để tha tội cho trần gian. Chúa yêu dù có tội nhiều cũng xí xóa hết.

Vì yêu nên Chúa không đầy đọa nhân loại tội lỗi, nhưng lại gánh lấy những đau khổ tội lỗi của loài người. Chúa yêu Chúa gánh nỗi đau của nhân loại.

Tạ ơn Chúa vì yêu đã liều thân gánh tội trần gian. Loài người sẽ không ỷ nại rằng: cứ phạm tội đi, Chúa thương tha thứ hết. Làm người ai làm vậy. Nhưng để đáp lại tình yêu Chúa, loài người sẽ cố gắng tránh phạm tội làm mất lòng Chúa, và noi gương Chúa sẵn lòng hy sinh tha thứ, sẵn lòng gánh lấy niềm đau của nhau.

Và chúng ta đừng quên hưởng niềm vui ơn phúc mỗi khi đi tham dự thánh lễ là đi dự tiệc Chiên Thiên Chúa như lời linh mục xướng lên trước khi hiệp lễ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian! Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường