Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV Mùa Chay: Chúa là Cha mà xót xa như Mẹ

CHÚA LÀ CHA MÀ XÓT XA NHƯ MẸ

Thời buổi ngày nay đầy rẫy tin giả, kể cả trong đạo cũng có fake news. Xin được chia sẻ 3 tin giả về Chúa trong đời sống tôn giáo thường ngày, và 3 Tin Mừng về Chúa rút ra từ dụ ngôn Phúc Âm tuần này. Người cha trong dụ ngôn là hình ảnh thực sự về Thiên Chúa là cha mà như mẹ hết lòng thương con.

  1. Thiên Chúa không phải là vị thần nghiêm minhtrừng phạt, nhưng là cha tha thứ yêu thương. Người ta thường quan niệm: nếu phạm tội thì sẽ bị Chúa phạt. Không đúng. Dụ ngôn cho thấy người con chịu đau khổ không phải vì cha phạt, mà vì anh ta đã lựa chọn ích kỷ, xa rời tình cha. Còn khi con sám hối trở về, cha không trừng phạt, cha tha thứ hết. Cha chỉ nhìn thấy con chứ không thấy tội. Rồi với tất cả tình thương, cha ôm con vào lòng, mặc quần áo đẹp cho con. Ôi, cha mà như mẹ hết lòng thương con. Thế nên, tin giả đồn thổi Chúa nghiêm minh trừng phạt, nhưng Tin Mừng công bố Chúa là cha tha thứ yêu thương.
  2. Thiên Chúa không phải là vị thần áp bức, mà là Đấng ban tặng tự do.Người ta thường nghĩ rằng: đi đạo phải tuân giữ đủ thứ luật lệ. Chúa như vị thần áp bức con người. Không đúng. Dụ ngôn cho thấy người con đòi chia gia tài, cha đồng ý. Người con bỏ nhà ra đi, cha tôn trọng lựa chọn của con. Thêm vào đó, dù mong con trở về, nhưng cha không đi tìm bắt con về, vì cha tôn trọng tự do của con. Thế nên, tin giả đồn thổi Chúa là vị thần áp bức, nhưng Tin Mừng công bố Chúa là Đấng ban tặng tự do.
  3. Thiên Chúa không phải là vị thần gieo nỗi buồn, mà là Đấng đem niềm vui.Người ta thường nghĩ khi thờ phượng Chúa thì nét mặt phải nghiêm trang đượm buồn. Nhiều người sống đạo mà cứ buồn như mùa chay thương khó, chẳng có chút niềm vui Phục sinh. Dụ ngôn cho thấy, khi con trở về, cha làm tất cả để đem niềm vui cho con: nào là ôm hôn con, mặc quần áo đẹp cho con, và mở tiệc ăn mừng. Con thất bại trở về mà cha vẫn mở tiệc mừng công khai. Cha không sợ mất mặt, cha chỉ muốn con vui. Thế nên, tin giả đồn thổi Chúa là vị thần gieo nỗi buồn, nhưng Tin Mừng công bố Chúa là Đấng đem niềm vui.

Quả thật, Tin Mừng công bố rõ ràng: Thiên Chúa là Đấng yêu thương tha thứ, ban tặng tự do và đem niềm vui cho con người. Chúng ta hãy mang trong mình trái tim của Chúa, để sống thể hiện rõ hình ảnh Chúa là cha mà như mẹ hết lòng yêu thương. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường