Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh năm A

CỬA CHÚA CHUỒNG CHIÊN

Chúa Nhật tuần này được gọi là Chúa Nhật Chúa chiên lành. Chúa là mục tử nhân lành chăm lo cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Phần chiên hãy nghe theo Chúa.  

  1. Chúa chăm lo.Đặc điểm của người mục tử là chăm lo cho đoàn chiên. Thế nên, Chúa là mục tử nhằm diễn tả một lối sống vì người khác, biết quan tâm chăm lo cho người khác. Sự chăm lo cho chiên được diễn tả qua hình ảnh: “Chúa là cửa cho chiên ra vào.” Chúa là cửa có ý nghĩa gì? Cửa mang 2 ý nghĩa: thứ nhất, cửa đóng lại để bảo vệ che chở đoàn chiên được an toàn khỏi bị nguy hiểm của thú dữ hay thời tiết gió mưa. Thứ hai, cửa mở ra để dẫn đoàn chiên đến sự sống nơi đồng cỏ xanh tươi và suối nước mát trong. Thế nên, khi Chúa bảo Ngài là cửa đoàn chiên thì Ngài cũng đồng thời công bố: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
  2. Chiên nghe theo.Người mục tử cung cấp thức ăn, nhưng chiên lại có thể ăn hoặc không. Chúa cất tiếng gọi, dẫn dắt chúng ta, nhưng chúng ta lại có tự do chọn lựa nghe lời và đi theo Chúa hay không. Rất tiếc là thực tế xã hội hôm nay, nhiều người trẻ đã chọn lựa nghe theo những tiếng gọi khác không phải là tiếng gọi của Chúa. Mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian để nghe, để đọc Lời Chúa nơi Kinh Thánh?

Chúa Nhật Chúa chiên lành cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Trước hết, chúng ta cầu nguyện cho có nhiều người trẻ quảng đại dâng mình cho Chúa. Cầu nguyện cho có nhiều gia đình sống đạo tốt, là những vườn ươm mầm ơn gọi. Cầu nguyện cho nhiều tấm lòng quảng đại nâng đỡ trợ giúp ơn thiên triệu. Sau nữa, không chỉ người đi tu, mà tất cả mọi người được mời gọi noi gương sống lối sống của Chúa Giêsu mục tử nhân lành: biết quan tâm chăm lo cho người khác sống trọn vẹn toàn diện sự sống con người bao gồm cả thể xác, tâm hồn và tâm linh.  Amen. 

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường