Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật kính trọng thể Các thánh nam nữ

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

12aAnh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
SUY NIỆM:  THAM GIA LÀM THÁNH THIỆT 
Chúng ta thường nghĩ làm thánh khó lắm, nên ít các thánh lắm. Nhưng Lời Chúa lại cho thấy các thánh trên trời như một “đoàn người đông đảo, không tài nào đếm nổi”. Vì nhiều thánh quá nên Giáo Hội phải có 1 ngày lễ mừng các thánh tổng hợp!hihiii Nhiều thánh thế nên chúng ta có hơi hội tham gia làm thánh. Làm thánh thế nào? Bài Phúc Âm Lễ Các Thánh nói về 8 mối phúc thật, thì mối phúc đầu tiên và cuối cùng cho thấy làm thánh là sống thanh thoát và thiệt thân.

1. Thoát. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Làm thánh là sống nghèo khó, nghĩa là sống buông bỏ, thanh thoát, không ôm giữ, bám víu vào của cải vật chất. Sống thanh thoát thì dễ sống thoáng, quảng đại cho đi. Thoáng cũng là hoa trái của tình yêu. Khi yêu ai người ta vui mở lòng, rộng lòng với người đó để muốn làm đẹp lòng, vui lòng, hài lòng nhau.

2. Thiệt. “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” Làm thánh là chịu bách hại vì Đạo Chúa, là chịu thiệt thân. Thánh chịu thiệt mới là thánh thiệt, không chịu thiệt thì chỉ là thánh phán, thánh tướng thôi! Sống chịu thiệt là lối sống hy sinh quên mình nhường phần hơn cho người khác. Khi chịu thiệt đến cả mạng sống thì đó là tình yêu lớn nhất như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu.”

Khi tham gia làm thánh sống thanh thoát và thiệt thân như thế thì cứ an tâm, Chúa không để cho chúng ta bị thiệt thòi đau khổ mãi đâu, Chúa sẽ ban thưởng cho ta: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Không chỉ là giải thưởng ở tầm cỡ trong nước, ngoài nước, mà là phần thưởng Nước Trời, là phần thưởng đời đời, là thiên đàng vĩnh cửu. Phần thưởng không chỉ là những món đồ vật chất, mà là chính Chúa tình yêu vĩnh cửu. Amen.

 Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN