Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI TNB: Thằng Tôi Tồi Sinh Tội

Cứ tưởng chỉ có ghen vì chuyện tình yêu, nào ngờ có cả ghen vì chuyện mục vụ khi Lời Chúa tuần này cho hay Giô-suê ghen muốn ngăn cản người khác làm ngôn sứ, Gio-an ghen cố ngăn cản người khác trừ quỷ. Nhìn ra xã hội cũng thấy có cả ghen vì chuyện chính trị khi phe nhóm này ngăn cản hay loại trừ người khác làm điều ích lợi chỉ vì họ không thuộc nhóm ta, đảng ta. Nói cho chuẩn thì người ta không chỉ ghen vì tình yêu, vì mục vụ, vì chính trị, mà ghen vì thằng tôi. Thằng tôi ích kỉ, thằng tôi độc tài, mình tôi mà thôi. Nên khi người khác hơn mình là sinh chuyện lôi thôi. Thằng tôi tồi quá hóa ra muôn vàn giống tội.

Chúa Giê-su thì khác hẳn khi Ngài lên tiếng bảo: Đừng ngăn cản người ta làm điều ích lợi cho tha nhân. Chúa không vun vén lo cho bản thân mình, nhưng mở lòng ra lo cho dân. Đây là Tin Mừng cho một xã hội dân sự nhiệt huyết chung góp chứ không quyết liệt ngăn cản người khác xây dựng quê hương đất nước.

Muốn cái tôi tốt đẹp hơn thì thay vì quyết liệt “dìm hàng”, ngăn cản người khác không được hơn mình, Chúa dạy chúng ta hãy quyết liệt cắt bỏ những thứ nơi bản thân mình như “chặt tay, chặt chân, móc mắt” nếu chúng làm cớ cho ta sa ngã, khiến tôi hóa tồi rồi sinh tội. Tất nhiên đây là lối nói hình tượng, chứ cứ làm thật như thế thì toàn dân trở thành khuyết tật hết. Cái gì phạm tội là chặt liền thì khối người không chỉ cụt tay, cụt chân, mà còn cụt cả cái khác!

Muốn có sự sống thân xác thì tôi phải cắt bỏ những phần thân thể gây nguy hiểm cho sự sống như khối u hay khu hoại tử… Thế thì, muốn có sự sống tâm linh, tôi cũng phải cắt cắt bỏ những thứ gây nguy hiểm cho linh hồn như các nết xấu hay đam mê quá độ. Cắt bỏ sẽ gây đau đớn, nhưng sau đau đớn, đời sẽ đẹp đẽ. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường