Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi: Chúa Ba Ngôi nối tình trời đất

CHÚA BA NGÔI NỐI TÌNH TRỜI ĐẤT

Tại sao một Chúa lại có Ba Ngôi? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Đã yêu thì luôn có liên hệ: Yêu ai, yêu cái gì. Thế nên, Thiên Chúa là tình yêu thì không thể cô đơn một mình, nhưng là liên hệ tình nghĩa Cha-Con-ThánhThần – một mối liên hệ hiệp nhất trong khác biệt, có ngôi thứ mà vẫn bình đẳng.

Để dễ hiểu ta hãy nhìn liên hệ gia đình giữa 3 nhân vị Cha-Mẹ-Con là hình bóng của Chúa Ba Ngôi. Cha yêu mẹ, mẹ yêu cha. Yêu quá thì hoá ra đứa con. Rồi cả nhà yêu thương nhau như lời ca: “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta đều thương yêu nhau. Xa là nhớ gần nhau là là cười.” Ba nhân vị Cha-Mẹ-Con trong liên hệ tình nghĩa làm nên một gia đình duy nhất cùng nhau chung vui sẻ buồn, sướng khổ có nhau.

Chúa Ba Ngôi là tình yêu nên luôn dành liên hệ tình nghĩa gia đình thân thiết với con người đến độ chúng ta có thể gọi Chúa là “Cha ơi!” Chúa yêu nên Chúa không ở xa mà “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.” Nếu thực sự tin Chúa Ba Ngôi tình yêu nối kết thì mỗi người chúng ta không thể sống cho riêng mình, mà phải sống những mối liên hệ nghĩa tình trong gia đình nhân loại và trong tình Chúa Ba Ngôi. Nếu ai sống không liên hệ, chỉ biết có riêng mình, thì người đó không phải là con của Chúa Ba Ngôi. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường