Home / Phụng vụ / Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Kitô Vua

Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Kitô Vua

VUA YÊU THƯƠNG NƯỚC THIÊN ĐƯỜNG

Vua là người đứng đầu 1 vương quốc hay một lãnh vực kinh tế xã hội. Vậy Chúa Giêsu Kitô Vua thì đứng đầu vương quốc và lãnh vực nào?

  1. Ông Vua Yêu Thương.Các ông vua thường ngồi ngự uy nghi trên ngai vàng, còn Chúa Giêsu Vua lại chịu đóng đinh chết treo trên thánh giá. Sao lạ quá vậy? Thưa vì Chúa là vua yêu thương. Vì yêu thương nên khi người ta bảo Chúa cứu mình đi thì Chúa lại cứ quên mình để cứu người. Khi Chúa yêu thương đến độ sẵn lòng chịu chết trên thánh giá để cứu độ nhân loại thì đó là tình yêu lớn nhất. Thánh giá là đỉnh tình yêu. Chúa là thần tượng thương yêu.
  2. Vương Quốc Thiên Đường.Khi anh trộm lành cầu xin cho được vào Nước của Chúa Giêsu, thì Ngài đã tuyên bố: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Như thế, Chúa Giêsu đã xác định vương quốc của Ngài không phải một nước chính trị xã hội trên thế gian này, nhưng là Vương Quốc Thiên Đường. Thiên Đường tốt đẹp vô cùng, hạnh phúc vô cùng, vui vẻ vô cùng, vì đó là Nước Thiên Chúa chan chứa yêu thương. Vương quốc ấy cũng bắt đầu ngay ngày hôm nay trong cuộc sống này nếu chúng ta sống yêu thương như lời ca: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời.

Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã thiết lập một vương quốc mới: một vương quốc chỉ có tình thương chứ không có oán thù, chỉ có lòng bao dung tha thứ chứ không có lên án kết tội. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có vị Vua Yêu Thương để ta vui sống trong Vương Quốc Thiên Đường. Xin cho mỗi chúng ta cùng nhau tôn thờ Vua Giêsu, cùng nhau hiệp thông tham gia xây dựng vương quốc yêu thương bằng một lối sống: không ích kỷ chỉ chăm lo cho bản thân, mà biết quên mình để chăm lo cho hạnh phúc người khác. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

About Nguyen Nguyen

Check Also

Suy niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các …