Suy niệm Tin mừng lễ Giáng sinh

Lời chào chúc “Mừng Chúa Giáng Sinh – Merry Christmas” đang tràn ngập khắp trái đất. Ngày nay, niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ là niềm vui riêng của người Công giáo, mà là niềm vui chung của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Niềm vui này đã bắt nguồn từ niềm vui vĩ đại mà sứ thần loan báo trong đêm năm xưa Chúa giáng sinh: “Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ là Niềm Vui cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.” Toàn thể nhân loại vui vì 3 lý do sau:

1.Ở CÙNG. Nhân loại vui vì Thiên Chúa đến  cùng chúng ta. Nếu được Tổng thống hay Đức Giáo hoàng tới thăm nhà mình chúng ta vui không? Vui ơi là vui. Thế thì khi được chính Chúa trời đất không chỉ tới thăm, mà tới ở cùng với chúng ta thì vui vô cùng. Chúa đến ở cùng chúng ta đã bày tỏ định luật của tình yêu: yêu nhau thì muốn ở gần với nhau.

2.CỨU ĐỘ. Nhân loại vui vì được Chúa đến cứu độ con người. Cứu độ không chỉ là Chúa đem con người lên thiên đàng sau khi chết, nhưng còn là Chúa nâng cao phẩm giá con người ngay khi sống. Thiên Chúa làm người để tái khẳng định: con người có phẩm giá cao cả giống hình ảnh Thiên Chúa. Thân phận loài người là con Thiên Chúa tối cao chứ không chỉ là một con vật tiến hóa. Quả thật, Thiên Chúa xuống với gia đình loài người để đem con người lên với gia đình Thiên Chúa.

3.QUÀ TẶNG. Nhân loại vui vì nhận được quà tặng vô giá là chính Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu nhân loại đến nỗi ban tặng chính Con Một Ngài. Một món quà vĩ đại nhất, quý giá nhất, yêu thương nhất.

Chúa Giáng Sinh nối lại liên hệ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Nơi hài nhi Giêsu, Thiên Chúa và con người đã nối kết thành một. Ngày xưa nguyên tổ phạm tội thì cửa địa đàng đã đóng lại. Còn nay Chúa giáng trần thì cửa trời mở ra, các thiên thần hát khúc ca nối kết tình Trời với đất, Thiên Chúa với con người:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người Chúa thương. –Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường