Suy niệm Tin Mừng Lễ Giáng Sinh: Giáng sinh vui hưởng tình Chúa

GIÁNG SINH VUI HƯỞNG TÌNH CHÚA

Mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ là niềm vui riêng của người Công giáo, mà là niềm vui chung của toàn thế giới. Hàng tỷ người vui mừng gửi thiệp, trang trí, múa hátăn uống, tới nhà thờ mừng lễ. Tất cả những niềm vui này bắt nguồn từ niềm vui lớn nhất mà sứ thần loan báo trong Phúc Âm lễ Chúa Giáng SinhNày tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ là Niềm Vui cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đức Chúa.”

Giáng Sinh mang niềm vui vĩ đại vì Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta. Nếu được Tổng thống hay Đức Giáo hoàng tới thăm nhà mình chúng ta vui không? Vui ơi là vuiThế thì khi được chính Chúa trời đất tới ở với gia đình nhân loại thì vui vô cùng. Quả thật, vì yêu Chúa muốn ở cùng chúng ta.

Giáng Sinh mang niềm vui vĩ đại vì Chúa đến cứu độ con người. Cứu độ không chỉ là Chúa đem con người lên thiên đàng sau khi chết, nhưng còn là Chúa nâng cao phẩm giá con người ngay khi sống. Thiên Chúa làm người để tái khẳng định: con người có phẩm giá cao cả giống hình ảnh Thiên Chúa. Thân phận loài người là con Thiên Chúa tối cao chứ không chỉ là một con vật tiến hóa. Quả thật, Thiên Chúa đi vào gia đình loài người để đem con người đi vào gia đình Thiên Chúa.

Giáng Sinh mang niềm vui vĩ đại còn vì Chúa xuống trần để nối lại liên hệ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Nơi hài nhi Giêsu, Thiên Chúa và con người đã kết nối kết thành một. Ngày xưa nguyên tổ phạm tội thì cửa địa đàng đã đóng lại. Còn nay Chúa giáng trần thì cửa trời mở ra, các thiên thần hát khúc ca nối kết tình Trời với đất, nối kết Thiên Chúa với con người:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người Chúa thươngAmen.

Nativity Wallpaper

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường