Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 mùa vọng: Thiên Chúa tình yêu nhập thể

Câu truyện thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai trong Phúc Âm tuần này công bố một Tin Mừng vĩ đại, đó là: Thiên Chúa ở cùng con người.

Lời truyền tin làm nhân loại kinh ngạc bởi vì Thiên Chúa ngự chốn trời cao nay ngự vào trong thân xác một người phụ nữ; Thiên Chúa giờ đây trở thành một mầm sống trong lòng dạ con người; Thiên Chúa giờ đây chung một dòng máu, chung một hơi thở, chung một sự sống với con người. Thiên Chúa ở ngay trong lòng dạ con người và trái tim cùng chung  nhịp đập với con người đã diễn tả tuyệt đỉnh định luật tình yêu: yêu nhau cứ muốn ở gần với nhau, đồng thời, bộc lộ sống động bản tính Thiên Chúa là tình yêu.

Thiên Chúa tình yêu đã ngỏ lời và thật tuyệt vời khi Mẹ Maria đã đáp lời “xin vâng”. Mẹ đỡ mở lòng dạ, mở trái tim đón nhận Chúa tình yêu, để rồi Thiên Chúa vô hình đã nên hình nên dạng trong lòng dạ Mẹ. Hoa trái Trời Cao đã đơm bông giữa mảnh vườn nhân thế để cứu độ muôn loài. Và như thế mới hiểu được tại sao sứ thần lại chào Mẹ “mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc!”

Câu truyện thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ cũng nhắc nhở chúng ta ý thức sống nội dung truyền tin trong mỗi Thánh lễ. Thánh lễ nào cũng lặp đi lặp lại lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em – Và ở cùng cha”; Thánh lễ nào Chúa Giêsu cũng thực sự nhập thể trong lòng dạ mỗi người khi chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa. Ước mong chúng ta cảm nghiệm và sống niềm vui khôn tả vì Đức Chúa Trời yêu thương ở cùng ta. Thiên Chúa luôn muốn thực hiện những điều tuyệt vời nơi cuộc đời mỗi người, và Ngài đang chờ đợi chúng ta mở rộng tấm lòng thưa lời “xin vâng” như Mẹ Maria. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường