Suy niệm Tin Mừng: Lễ Lá hân hoan đón Chúa

LỄ LÁ HÂN HOAN ĐÓN CHÚA

Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh cho chúng ta sống lại cảnh dân thành Giêrusalem năm xưa tưng bừng đón Chúa. Dân chúng như thể các “fan cuồng” reo hò tung hô Chúa Giêsu thần tượng. Chưa hết, họ còn vẫy cành lá,thậm chí cởi cả áo choàng trải đường cho Chúa đi như lời ca Quan họ Bắc Ninh: “Yêu nhau cởi áo trao nhau – Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay!” Kiểu này có lẽ gọi là “Lễ Áo” thay cho Lễ Lá!hihiii Cả một rừng người cuồng nhiệt reo hò tung hô làm cho đất trời Giêrusalem như dạy sóng yêu thương mừng rỡ.

Sống lại tâm tình Lễ Lá năm xưa, chúng ta hãy hân hoan đón Chúa và Tin Mừng yêu thương của Ngài. Hãy thể hiện Niềm Vui Tin Mừng từ trong lòng dạ ra ngoài nét mặt và đời sống chan chứa tin yêu của mỗi chúng ta. Amen.

CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – NGƯỜI LẠI KHÓ THƯƠNG!

Bài Thương Khó khá dài cho thấy Chúa chịu thương khó, còn người ta lại khó thương!

Đám đông dân chúng khó thương vì lật lọng tráo trở: hôm trước hò reo tung hô, hôm sau lại hò hét đóng đinh Chúa.

Giuđa khó thương vì thay lòng đổi dạ: hôm trước vừa ngồi ăn chung, hôm sau lại phản bội bán cả Chúa! Nụ hôn Giuđa khó ngửi làm cho Chúa khó thở!

Nhất là Phitatô, các Thượng tế, Kinh sư, và Kì mục khó thương vì đổi trắng thay đen: Họ đã biến Chúa Giêsu vô tội thành tội nhân đáng phải chết!

Người ta khó thương khiến Chúa phải chịu nhiều khốn khó. Nếu ở đời thì người nghệ sĩ đã giận dữ: “Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay!” Và chấm dứt tình yêu: “Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa em ơi. Tình đời thay trắng đổi đen.”

Nhưng Chúa thì khác hẳn: Ngài đã không giận giữ, không chấm dứt tình Trời với đời. Tin Mừng là ở chỗ này: Cho dù người ta có thay lòng đổi dạ khó thương thì Chúa vẫn một lòng một dạ xót thương, thương đến độ tự nguyện gánh lấy mọi thương đau, tự nguyện hiến dâng cả mạng sống để cứu độ nhân loại.

Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi chúng con từ khó thương thành dễ thương; xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa, để luôn một lòng một dạ thương yêu người và tin yêu Chúa, để gia đình chúng con không còn những lời than thở: “Con cái khó bảo; bố mẹ khó tính; vợ thì khó chiều; chồng thì khó khăn; ai cũng khó thương!” Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường