Suy niệm Tin mừng lễ Thánh Gia Thất

THÁNH GIA THẤT CHÚA LÀ NHẤT

Nhà chúng ta noi gương gia đình Thánh Gia ở điểm gì? Chắc không phải làm ăn kinh tế vì nhà này nghèo lắm. Cũng không phải nghệ thuật chăn gối vì nhà này cứ khiết tịnh đồng trinh cả đời. Lời Chúa soi sáng cho thấy điểm nhà ta noi gương Thánh Gia là nhà đặt Chúa lên trên hết. Chúa là ưu tiên số 1.

1. Ý Chúa trên hết. Kinh Thánh cho thấy Maria không theo ý riêng mình mà vâng nghe lời sứ thần Chúa truyền. Giuse không theo ý riêng mình mà luôn mau mắn làm theo lời sứ thần Chúa bảo. Nhờ đặt Chúa trên hết mà Thánh Gia là nhà 2 vợ chồng gắn bó thủy chung với nhau, là nhà cho Đấng Cứu Thế hạ sinh, được bao bọc che chở và dưỡng dục lớn khôn.

2. Sống chết vì Chúa. Đời sống gia đình tin Chúa vẫn không tránh được những gian nan vất vả. Giuse và Maria vẫn long đong lận đận. Nhưng gia đình này không chọn cách dễ dãi là quẳng đứa con đi cho nhẹ gánh, rảnh tay, mà dám đương đầu mọi thử thách quyền uy để chọn sống chết vì Chúa, bằng mọi giá để bảo vệ Chúa, bảo vệ đức tin.

Đặt Chúa lên trên hết là bài học vô giá cho mọi gia đình. Trong đời sống hàng ngày, trong những suy nghĩ, tính toán, chọn lựa, hành động, gia đình mình có làm theo ý Chúa, đặt Chúa lên trên hết không? Ngay khi bắt đầu lập gia đình, các bạn trẻ có tha thiết cầu nguyện xin Chúa cho mình có người vợ người chồng tin Chúa, ngoan đạo không? Khi lựa chọn người yêu, mình có đặt tiêu chuẩn người đó kính sợ Chúa lên trên hết không, hay mình đặt tiêu chuẩn nào lên trên? Hãy nhớ lời Chúa Giêsu tuyên bố: “Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn thì có ích gì.” Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường