Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

THÁNH TÂM CHÚA CHAN CHỨA YÊU THƯƠNG

Nhìn trái tim khiến chúng ta liên tưởng ngay đến tình yêu. Vì thế, trái tim cực thánh Chúa Giêsu là hình ảnh sống động để diễn tả Thiên Chúa là tình yêu. Ngày nay người ta nói nhiều đến yêu, vậy tình yêu Chúa có gì đặc biệt?

1. Tim Chúa yêu. Giáo Hội mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu để nhấn mạnh điều thánh Gioan đã khẳng định “Thiên Chúa là tình yêu.” Khi nói đến Thượng Đế, Đấng Tối Cao thì người ta lại hay có xu hướng sợ hãi, sợ bị Thượng Đế trừng phạt. Hoàn toàn không phải thế. Thiên Chúa không giống ông cảnh sát hay quan tòa thích xử phạt, mà Thiên Chúa là Cha yêu thương con người, cứu vớt con người, ban sự sống cho con người.

2. Yêu vì thương. Con người thường yêu nhau vì được cưng chiều, đấy là yêu có điều kiện. Còn Chúa yêu con người thì vô điều kiện. Chúa yêu vì thương con người bé mọn: “Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân” (bài đọc 1); Và Chúa mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Chúa yêu vì thương con người bé mọn, yếu đuối, thậm chí tội lỗi nữa.

3. Thương nên nhường. Trong tình yêu hôn nhân gia đình, vợ chồng luôn được khuyên cần nhường nhịn nhau, vì “một sự nhịn là chín sự lành.” Nhịn không phải chịu nhục, nhưng nhịn là vì nhường, nhường là vì thương, thương là vì yêu, vậy đấy. Chúa thương nên đã nhường con người. Chúa từ bi nhân hậu, Chúa chậm giận, Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm cho con người. Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy học với Chúa là Đấng “có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin tạ ơn Chúa đã hết lòng yêu thương chúng con. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa chan chứa yêu thương. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường