Home / Suy niệm / ĐHY Phạm Đình Tụng / Suy niệm và một số tác phẩm của Đức Hồng Y Tụng

Suy niệm và một số tác phẩm của Đức Hồng Y Tụng

HYTung-140
Tiểu sử Đức cố 
HY Phạm Đình Tụng

Để ghi tạc ơn nghĩa Đức cố Hồng y làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. Dưới đây là những bài thơ, bài giảng và bài chia sẻ rất giá trị của Đức cố Hồng y để lại. Tất cả là do Ngài viết bằng tay.

————————————————–

Thơ:

Bài giảng:

   @Năm A:

         Mùa Phục Sinh:

*Bài giảng Lễ Chúa Lên Trời

*Bài giảng Chúa Nhật VI-PS

*Bài giảng Chúa Nhật V-PS

*Bài giảng Chúa Nhật IV-PS

*Bài giảng Chúa Nhật III-PS

*Bài giảng Chúa Nhật II-PS

*Bài giảng Chúa Nhật I-PS

       Mùa Chay:

*Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh.

*Bài giảng Thứ Năm(Lễ Truyền Dầu).

*Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá.

*Bài giảng Chúa Nhật 5-MC.

*Bài giảng Chúa Nhật 4-MC.

*Bài giảng Chúa Nhật 3-MC.

*Bài giảng Lễ Truyền Tin.

*Bài giảng Chúa Nhật 2-MC.

*Bài giảng Lễ Thánh Giuse.

*Bài giảng Chúa Nhật 1-MC.

*Lễ Tro

        Mùa Thường Niên:

        Mùa Giáng Sinh:

*Lễ Chúa giáng sinh

*Lễ Thánh Gia

*Lễ Hiển Linh

        Mùa Vọng:

* Bài giảng Chúa Nhật 4-MV

* Bài giảng Chúa Nhật 3-MV

* Bài giảng Chúa Nhật 2-MV

* Bài giảng Chúa Nhật 1-MV

   @Năm B:

         – Các ngày lễ.

            *  Thánh Giuse

        Mùa thường niên

            * Bài giảng Chúa Nhật 2 TN

            * Bài giảng Chúa Nhật 3 TN

            * Bài giảng Chúa Nhật 4 TN

            * Bài giảng Chúa Nhật 5 TN

            * Bài giảng Chúa Nhật 6 TN

            * Bài giảng Chúa Nhật 7 TN

           Mùa Vọng – Mùa Giáng Sinh

           * Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

           * Bài giảng lễ Giáng Sinh

           * Bài giảng Chúa nhật 4 MV

           * Bài giảng Chúa nhật 3 MV

           * Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  

           * Bài giảng Chúa nhật 2 MV

           * Bài giảng Chúa nhật 1 MV

       

            Mùa chay.

            * Bài giảng Chúa Nhật 1 MC

            * Bài giảng Chúa Nhật 2 MC

            * Bài giảng Chúa Nhật 3 MC

            * Bài Giảng Chúa Nhật 4 MC

            * Bài giảng Chúa Nhật 5 MC

            Mùa Phục Sinh.

            * Bài giảng Chúa Nhật 2 PS

            * Bài giảng Chúa nhật 3 PS

            * Bài giảng Chúa Nhật 4 PS

            * Bài giảng Chúa Nhật 5 PS

            * Bài giảng Chúa Nhật 6 PS

            * Bài giảng Chúa Nhật 7 PS

            * Bài giảng lễ Chúa Lên Trời.

            * Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

@Năm C:

   @Bài giảng lễ trọng và các lễ đặc biệt:

 • Lễ các Thánh

 • Lễ cầu hồn

 • Trang chủ

  About admingdbn

  Check Also

  Thánh vịnh đáp ca lễ Chúa Hiển Linh

  Thánh Vịnh 71 Hiệp lễ: Niềm tin lên đường Lm. Thái Nguyên

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *