Suy niệm và một số tác phẩm của Đức Hồng Y Tụng

HYTung-140
Tiểu sử Đức cố HY Phạm Đình Tụng

Để ghi tạc ơn nghĩa Đức cố Hồng y làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. Dưới đây là những bài thơ, bài giảng và bài chia sẻ rất giá trị của Đức cố Hồng y để lại. Tất cả là do Ngài viết bằng tay.

————————————————–

Thơ

Tóm lược cuộc đời Chúa Ki-Tô

Ca nhiệm tích

Kinh dọn mình hiệp lễ

Kinh cám ơn hiệp lễ

Thánh hoá ngày sống

Bài giảng Năm A

Mùa Phục Sinh:

Mùa Chay:

Mùa Thường Niên:

Mùa Giáng Sinh:

Mùa Vọng:

Bài giảng Năm B

Các ngày lễ

Mùa thường niên

Mùa Vọng – Mùa Giáng Sinh

       

Mùa chay.

Mùa Phục Sinh.