Suy tư: Chiều kích Ba Ngôi trong đời sống thánh hiến

Đời sống thánh hiến là đời sống mang đậm mầu sắc của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa .Bởi vì nếu Ba Ngôi là một cộng đoàn thì đời sống thánh hiến tự bản chất cũng là một cộng đoàn,một cộng đoàn dựa trên nền tảng của đức tin, nghĩa là dựa trên sự hiện diện của Thiên Chúa.”Đời sống thánh hiến nằm trong bản chất thánh thiện của Giáo hội”(VC số 3): Thần học về Ba Ngôi có khuynh hướng trở lại chi phối tất cả các suy tư thần học, đời sống tu đức, đời sống đạo đức mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm khó hiểu, nhưng là một mầu nhiệm hết sức sinh động. Chúa Giêsu nói về vai trò của Chúa Thánh thần trong tương quan với Ba Ngôi: Chúa Thánh thần là Thần Chân Lý đến, Ngài nghe Ngài nói lại và Ngài loan báo. “Đời thánh hiến được trình bày như là cuộc “”biến hình “(VC số 14) trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki tô. Vì vậy việc lắng nghe là một yếu tố để diễn tả một tương quan. khi chúng ta biết lắng nghe là chúng ta đi vào tương quan đối với người khác. Nghe với giác quan thì chưa phải là nghe. Chúng ta phải nghe bằng cả tấm lòng mới có thể hiểu trên cả bình diện tri thức, cả trên bình diện con tim. Khước từ sự lắng nghe là khước từ mối tương quan. Mầu Nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm của sự lắng nghe. Lắng nghe ở trong ý định cứu độ, lắng nghe ở trong tất cả mọi hành động, lắng nghe ở trong tất cả ý niệm của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã nói rằng: “Ngài có nói gì cũng là nói lời của Chúa Cha nói”. Điều ấy giả thiết Ngài phải lắng nghe Chúa Cha nói, Ngài phải hiểu điều Chúa Cha nói, Ngài đã loan truyền điều mà Chúa Cha muốn nói cho tất cả mọi người. Đó là tương quan nội tại của đời sống Ba Ngôi. Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần: những gì Chúa Thánh Thần nghe thì Chúa Thánh Thần loan báo lại cho các con. không phải cho các môn đệ mà thôi, mà cho mọi tâm hồn và cho mọi kitô hữu qua mọi thời đại. Sự loan báo, sự thông truyền là một khả năng, một phương thế để diễn tả mối tương quan. Trong cuộc sống, người ta có khuynh hướng muốn biểu lộ.Trình bầy đời sống của mình cho mọi người, cho nên thông báo loan truyền là một sự vận hành của sự sống. Sự thông truyền của Ba Ngôi là sự thông truyền của sự sống. Lời mà Chúa thánh Thần nghe và loan báo là lời sự sống. Lời về Chúa Cha, lời về Thiên Chúa. Người thông truyền sự sống ấy cho tất cả các môn đệ, “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 16,9) Ngài loan báo cho các môn đệ con đường dẫn tới sự sống. Ngài tỏ lộ mầu nhiệm sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm nội tại biểu lộ theo nghĩa: Giữa lòng Ba Ngôi có một tương quan chặt chẽ, một tương quan dựa trên sự lắng nghe, sự hiểu biết ,sự khác biệt, sự kết hợp, sự thâm giao trong sự sống của người thánh hiến. Không có gì là bí ẩn, không có gì trong hành động của mỗi Ngôi Vị mà không có sự tham dự của các Ngôi Vị. Điều mà Chúa Cha muốn nói, Đức Giêsu nói và Chúa Thánh Thần cũng nói. Không có gì riêng lẻ của bất kỳ Ngôi Vị nào. Đó là chiều kích Ba Ngôi ở trong cuộc sống. Tất cả những gì ở trong mầu nhiệm của Thiên chúa đều là của chung hết. Chúa Thánh Thần không lấy gì là của riêng mình, không giữ riêng cho mình cái gì riêng cả. Chúa Con cũng thế, và Chúa Thánh Thần cũng vậy. Tất cả nhưng gì Chúa Cha có là của Chúa Con. Mà tất cả những gì của Chúa Con thì Chúa Thánh Thần tha hồ sử dụng, tha hồ mà lấy. Một cộng đoàn hiệp thông ở trong một sự sống một vận hành thông chia với nhau. Đó là mầu nhiệm Ba Ngôi.

 Đời sống thánh hiến là đời sống mang đậm mầu sắc của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì,nếu Ba Ngôi là một cộng đoàn thì đời sống thánh hiến tự bản chất cũng là một cộng đoàn dựa trên nền tảng của đức tin,nghĩa là dựa trên sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa một vận hành tương tác giữa các Ngôi Vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,thì đời sống thánh hiến tự bản chất cũng không thể sống một cách cá biệt. Không một hoạt động một ý nghĩ nào trong mầu nghiệm Ba Ngôi lại là một vận hành riêng rẽ. Cho nên, khởi đi từ tính cộng đoàn mang chiều kích tương tác như thế, mà chúng ta được mời gọi để sống mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống cộng đoàn, trong những sinh hoạt thường ngày. Mỗi hành động của chúng ta là hành động vì nhau và cho nhau. Mỗi lời nói của chúng ta đều nằm trong tương quan, trong tinh thần trách nhiệm đối với người khác. Mỗi công việc của chúng ta đều mang chiều kích cộng đoàn. Khi bước vào trong đời sống thánh hiến, con người của chúng ta sống với và sống cho nhau. Do đó tất cả mọi lời nói, mọi hành động mọi cử chỉ mọi tư tưởng của chúng ta đều mang chiều kích thánh hiến và hành vi đức tin tương tác. Một trong những yếu tố trong đời sống thánh hiến đó là sự lắng nghe. Không có lắng nghe, chúng ta không thể xây dựng đời sống cộng đòan và sẽ có nguy cơ tan rã. Và mối tương quan cá nhân với nhau sẽ trở thành khó khăn, như vậy một giao ước sẽ bị thương tổn. Như vậy lắng nghe không thể thiếu để đi vào mối hiệp thông với nhau. Sự lắng nghe bao hàm, sự hiểu biết không chỉ trên bình diện tri thức nhưng  còn là sự hiểu biết của tấm lòng. Sự hiểu biết trong Kinh Thánh diễn tả một tương giao ân tình. Chỉ trong tương giao ân tình đó, người ta mới hiểu nhau thật sự. Nghe, hiểu chưa đủ,mà còn phải thực hành. Ngôn ngữ nghe trong Kinh Thánh bao hàm sự hiểu biết và thực hành. Đó là sự vận hành của lắng nghe và và là yếu tố xây dựng đời sống thánh hiến mỗi ngày.

 Yếu tố thứ hai đó là sự thông truyền, loan báo. Chữ “loan báo’’ hiểu từ tận căn là loan báo chính mình, là thông truyền chính sự sống của mình. Chúa Giêsu lãnh nhận sự sống từ nơi Chúa Cha và loan báo, thông truyền cho các môn đệ, Đời sống thánh hiến Ba Ngôi là sự thông truyền, thông chia sự sống mà mình đã lãnh nhận. Lãnh nhận không phải là giữ lấy, mà để thông chia, để loan truyền. Sống chiều kích Ba Ngôi trong đời sống thánh hiến là sống trong tương quan của sự thông chia, thông truyền loan báo. Niềm vui không phải của riêng tôi, nhưng là niềm vui được thông truyền cho người khác, nỗi buồn không phải của riêng tôi, nhưng được thông chia, chia sẻ bởi người khác. Tất cả những gì làm nên sự sống của tôi, tôi đã được nhận lãnh từ Thiên Chúa, từ nơi những con người sống cùng lý tưởng trong đời sống thánh hiến. Một đời sống dựa trên cơ sở sự thông truyền như sẽ trở thành một đời sống đa dạng, phong phú và viên mãn. Sự sống đó được khơi nguồn từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trên hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa không có cái gì là của riêng mình cả. Điều mình có luôn luôn là hướng tới để phục vụ cho đời sông thánh hiến. Vì đời sống thánh hiến rất Thánh thiêng, bởi vì được mô phỏng từ mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Hằng năm chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi là dịp để mỗi người chúng ta ôn lại chiều kích Ba Ngôi trong đời sống thánh hiến. Trong sự cố gắng sống theo sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa mà mầu nhiệm Ba Ngôi trở nên dễ hiểu, dễ nói bằng chính ngôn ngữ của chính mình.

Xin cho mỗi người đã và đang bước đi trên hành trình dâng hiến biết cảm nghiệm được mầu nhiệm tình yêu bao la của Thiên Chúa trong từng nhịp sống của mình, và chính tình yêu đó người thánh hiến sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.“Hỡi những người thánh hiến thân mếm,các con hãy làm cho ngọn lửa (GIÊSU) bừng sáng lên trong cuộc đời của các con, để khắp nơi bừng lên ánh sáng chân lý của ngọn lửa Chúa GIÊSU. ” như lời ( Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI ) đã mời gọi chúng ta lên đường.

Nt.  Vũ Huyên