Họ Chợ Đồn, Bắc Kạn lần đầu tiên cử hành Tuần Thánh

Từ ngày 24-31.3.2024, giáo họ Chợ Đồn, giáo xứ Bắc Kạn đã cử hành các nghi thức Tuần Thánh lần đầu tiên. 00 Cử hành...

Xem thêm
Hội Trưởng gia đình xứ Bắc Kạn mừng kính thánh Giuse bổn mạng

Ngày 15/03/2024, Hội Trưởng gia đình giáo xứ Bắc Kạn long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng, thánh Giuse – Bạn trăm...

Xem thêm
Hành hương đầu năm Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc

Ngày 24.2.2024, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc, xứ Bắc Kạn đã tổ chức giờ hành hương đầu năm trước linh ảnh Đức...

Xem thêm
Giáo xứ Bắc Kạn chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Trong những ngày đầu của năm mới Dương lịch, vào Chúa nhật, Lễ Chúa Hiển Linh, ngày 07/01/2024, giáo xứ Bắc Kạn vinh dự được...

Xem thêm
Mân Côi giáo xứ Bắc Kạn mừng bảo trợ

Trong một năm Phụng vụ, Hội Thánh dành riêng tháng 10 là tháng Đức Mẹ để cách riêng cho mỗi người Kitô hữu tôn kính...

Xem thêm
Giáo xứ Bắc Kạn: Thánh lễ đầu tiên tại giáo họ Chợ Đồn

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2023, cùng với toàn thể Giáo hội mừng lễ kính thánh Maria Magđalêna, cha xứ Bắc Kạn Giuse Nguyễn...

Xem thêm
Thiệp mời Lễ cung hiến Nhà thờ Nà Phặc – Bắc Kạn

Trọng kính Đức cha chính Cosma, Đức cha phó Giuse, Kính thưa cha Tổng đại diện và quý cha! Trước tiên, Cộng đoàn Nà Phặc...

Xem thêm
Bắc Kạn: 42 anh chị em người thiểu số được rửa tội trong lễ Phục Sinh tại Nà Phặc

Nà Phặc: Sáng 16.04, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt sj. dâng Lễ Phục Sinh tại Nà Phặc. Trong Thánh Lễ diễn ra lúc 10h00...

Xem thêm