Bài viết mới
Home / Tag Archives: bạn đường linh thao

Tag Archives: bạn đường linh thao

Tông Đồ Cầu Nguyện, 8.3.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-03-2020 Hôm nay là Chúa Nhật II Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi con hướng đến Tin Mừng, biến cố Chúa Hiển Dung (Mt 17, 1-9). Con đứng bên cạnh ông Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an, và chiêm ngắm Chúa Giê-su. Con nghe có tiếng từ …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31.12.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 31-12-2019 (Ga 1,1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, …

Read More »