Kết thúc tuần thường huấn Ban hành giáo và Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

Từ ngày 26.2-2.3.2024, 1604 quý vị Ban hành giáo và Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ trong toàn giáo phận đã tham dự ngày...

Xem thêm
Thường huấn Ban hành giáo và Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

Chủ đề: Tham gia vào đời sống Giáo Hội Thời gian và địa điểm: THỨ NGÀY GIÁO HẠT ĐỊA ĐIỂM THỨ HAI 26.02.2024 NỘI BÀI...

Xem thêm
Xuân Hoà, Thanh Giã – mừng lễ Quan thầy Quý Ban hành giáo

Chúa nhật, ngày 26.11.2023, Xuân Hoà và Thanh Giã cùng diễn ra Thánh lễ mừng Bổn mạng Quý Ban hành giáo xứ. Tại Thanh Giã,...

Xem thêm
Giáo xứ Thường Thắng – Thánh Lễ Kính Trọng Thể Chúa Giê-su Ki-tô Là Vua Vũ Trụ.

Hôm nay 26/11, kính trọng thể Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ, bổn mạng của Ban hành giáo các giáo xứ. Vào lúc 17h00, giáo...

Xem thêm
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua – Bổn mạng ban hành giáo và hội đồng giáo xứ giáo phận Bắc Ninh

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2016, hơn một nghìn  vị trong hội đồng giáo xứ và ban hành giáo về trung tâm Thánh Mẫu...

Xem thêm
Huấn luyện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo hạt Thái Nguyên

Sống giữa xã hội với nhiều thay đổi, đối mặt với nhiều thách thức mới, người môn đệ Chúa, nhất là quý vị trong hội...

Xem thêm
Huấn luyện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo hạt Tây Nam

Ngày nay người môn đệ của Chúa, đặc biệt quý vị trong hội đồng giáo xứ và ban hành giáo phải có đủ “Tâm” và...

Xem thêm