Trại hè liên xứ Dân Trù, Đại Điền và Kẻ Mốt năm 2023

Từ ngày 15/07 đến ngày 16/7/2023, trại hè liên xứ Dân Trù, Đại Điền và Kẻ Mốt đã tổ chức tại giáo xứ Đại Điền...

Xem thêm
Thiệp mời dự lễ làm phép nhà thờ Liễn Sơn – xứ Đại Điền

                    Lm. Gabriel M. Vũ Xuân Tường...

Xem thêm
Gx. Đại Điền: Thành lập xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể

Ngày 23 tháng 08 năm 2015 vừa qua, vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật. Cha Tuyên Úy Liên Đoàn cùng Cha xứ Đại Điền...

Xem thêm