Home / Tag Archives: Đại Từ

Tag Archives: Đại Từ

Giáo lý viên xứ Đại Từ tĩnh tâm Mùa Chay

“Cầu nguyện – hoạt động tông đồ kết hợp hài hòa với nhau thì việc tông đồ mới tốt đẹp”. Đó là điều cha xứ Giuse Đinh Văn Thành đã nhấn mạnh với anh chị em Huynh trưởng – Giáo lý viên giáo xứ Đại Từ trong buổi tĩnh tâm …

Read More »