Giáo Xứ Đình Tổ Và Dâu – Thánh Lễ Thêm Sức

Sáng Chúa nhật, ngày 3/12/2023, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã về ban Bí Tích Thêm Sức cho 35 em thuộc 2 giáo xứ...

Xem thêm
Hai xứ Đình Tổ và Dâu đón Thánh Giá

Chiều ngày 18.10.2023, hai giáo xứ Đình Tổ và Dâu đã hãnh diện đón Thánh Giá giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội về nhà của...

Xem thêm
Tổng kết chiến dịch hè “Lượm Manna” – xứ đoàn Anrê Phú Yên giáo xứ Đình Tổ

Chúa nhật ngày 03/09/2023, Đoàn TNTT Anre Phú Yên đã khai mạc chương trình tổng kết chiến dịch hè “Lượm Manna” với gần 200 em...

Xem thêm