Home / Tag Archives: Đồng Chương

Tag Archives: Đồng Chương

Đồng Chương: Lễ kính lòng Chúa thương xót

            (Đồng Chương) Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 28-04-2019 tại giáo xứ Đồng Chương, đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ – giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Đồng tế với đức cha có quý cha trong giáo phận. Hiệp …

Read More »