Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Hồng ân thánh hiến và tạ ơn 60 năm hình thành, phát triển

Trong bầu khí linh thiêng và vui mừng, vào lúc 9h00 sáng thứ Hai ngày 09/10/2023, tại giáo xứ Đạo Ngạn, Đức Cha Giuse Đỗ...

Xem thêm
Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: hồng ân tiên khấn

Vào lúc 6h30 ngày 26.7.2023, tại nguyện đường Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hoà thuộc Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống, giáo phận...

Xem thêm